Sagatavo koncepciju atskurbšanas telpu ierīkošanai

Iekšlietu ministrija šodien, 7.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Koncepciju par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un prasībām šo telpu iekārtošanai.
Iekšlietu ministrija šodien, 7.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Koncepciju par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un prasībām šo telpu iekārtošanai.

Koncepcija piedāvā trīs risinājuma variantus atskurbšanas telpu ierīkošanai – tās izveido un uztur pašvaldības, ārstniecības iestādes vai policija.

Tā kā likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību, Iekšlietu ministrija un Valsts policija atbalsta viedokli, ka atskurbšanas telpu ierīkošana un to uzturēšana, atbilstoši sakārtojot normatīvos aktus un paredzot šim mērķim nepieciešamos finanšu līdzekļus no valsts budžeta, būtu jānodod pašvaldību pārziņā.

Valsts policijas teritoriālajās struktūrvienībās šobrīd nav speciāli iekārtotu telpu personu atskurbšanai, tāpēc alkohola vai narkotiku reibumā esošās personas ievieto īslaicīgās aizturēšanas vietās, kuras nav piemērotas ar atkarību izraisošo vielu lietošanu saslimušu personu turēšanai.

Policijas telpās nav iespēju alkohola vai narkotiku reibumā esošām personām veikt diagnostiskus izmeklējumus un, kā liecina pieredze, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu ārsti bez papildus izmeklējumiem ne vienmēr spēj izvērtēt personu veselības stāvokli un var kļūdīties. Veselības stāvoklis ne vienmēr ticis adekvāti novērtēts, tāpēc Valsts policijas iestāžu īslaicīgās aizturēšanas vietās ir bijuši nāves gadījumi.

Šobrīd praktiski visu valsts lielāko pilsētu pašvaldībās - Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā un Rēzeknē - ir izveidota pašvaldības policija, kā arī ir iekārtotas atskurbšanas telpas vai slimnīcās ierīkotas detoksikācijas palātas, ko finansē no pašvaldību budžeta. Šis atskurbtuves telpas ir sevi pierādījušas un attaisnojošas, jo ievēro katras pašvaldības īpatnības.

Koncepcija paredz, ka atskurbtuves nepieciešams ierīkot rajonu centros, kā arī Siguldā. Aplēses liecina, ka atskurbšanas telpu ierīkošanai un aprīkošanai laikā līdz 2011.gadam būtu nepieciešami vairāk nekā 5 miljoni latu.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026

Atpakaļ