Ministri E. Zalāns un M. Segliņš vienojas par priekšlikumiem VUGD efektīvai sadarbībai ar pašvaldībā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns šodien, 13.augustā, tiekoties ar iekšlietu ministru Mareku Segliņu, vienojās par priekšlikumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sadarbībai ar pašvaldībām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns šodien, 13.augustā, tiekoties ar iekšlietu ministru Mareku Segliņu, vienojās par priekšlikumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sadarbībai ar pašvaldībām, lai nodrošinātu ugunsdzēsības pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā.
 
Pašvaldības iepriekš ir paudušas neapmierinātību VUGD sniegto pakalpojumu pieejamību, jo daudzviet attālums no tuvākā ugunsdzēsības depo līdz apkalpes zonas attālākajam punktam ir pārāk liels (vairāk nekā 30 kilometri), kā rezultātā ugunsdzēšanas vienības nespēj savlaicīgi ierasties ugunsnelaimes vietā un to ātri likvidēt.
 
Kā tikšanās laikā informēja VUGD priekšnieks Ainars Pencis, patlaban 75% valsts teritorijas ugunsdzēsības brigādes var ierasties Ministru kabineta noteikumos paredzētajā laikā.
 
Iekšlietu ministrs un VUGD priekšnieks kā risinājumu ugunsdzēsības pakalpojumu pieejamības uzlabošanai piedāvāja VUGD sadarbību ar pašvaldībām, attīstot brīvprātīgās brigādes, kas nepieciešamības gadījumā varētu palīdzēt ugunsnelaimju likvidēšanā un cilvēku glābšanā.
 
Kā atzina A.Pencis, VUGD ir gatavs apmācīt brīvprātīgos un sniegt atbalstu materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšanā. Vienlaikus nepieciešams risināt jautājumu par brīvprātīgo ugunsdzēsēju sociālo garantiju sistēmu, lai tās būtu vienlīdzīgas ar VUGD darbiniekiem.
 
Gan E.Zalāns, gan M.Segliņš bija vienisprātis, ka VUGD sadarbība ar pašvaldībām veicinās ugunsdzēsības pakalpojumu pieejamību, jo patlaban valsts budžetā nav pietiekama finansējuma jaunu ugunsdzēsības depo būvniecībai. Pēc iekšlietu ministra sniegtās informācijas, tuvāko gadu laikā paredzēt būvēt tikai divus jaunus depo – Cēsīs un Mārupē, tāpēc ir svarīgi atjaunot esošo depo infrastruktūru, kas lielākajā daļā gadījumu ir novecojusi un mūsdienu prasībām neatbilstoša.
 
VUGD priekšnieks informēja, ka nākamā gada valsts budžetā plānots pieprasīt ap 700 000 latu, ko varētu novirzīt pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsības brigāžu atbalstam. Šo finansējumu varētu izmantot gan degvielas iegādei, gan depo uzturēšanai un atalgojumu izmaksai.
 
Tāpat ministri E.Zalāns un M.Segliņš pārrunāja priekšlikumu atskurbšanas telpu uzturēšanu nodot pašvaldību pārziņā.
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija neatbalsta Iekšlietu ministrijas izstrādātās koncepcijas projektu, jo nevienā normatīvajā aktā ne pašvaldībām, ne pašvaldības policijai nav noteikts pienākums iekārtot un uzturēt speciāli iekārtotas telpas atskurbšanai.
 
Turklāt pašvaldībām būtu nepieciešami ievērojami līdzekļi atskurbšanas telpu izveidei. Apkopojot 23 pilsētu un piecu novadu pašvaldību informāciju par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem atskurbšanas telpu izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai, šiem mērķiem orientējoši nepieciešami vairāk nekā 10 miljoni latu.
 
Ministri vienojās, ka atbalstāms būtu priekšlikums atskurbšanas telpas ierīkot ārstniecības iestādēs, paredzot šim mērķim attiecīgu finansējumu. Vienlaikus Valsts policijai būtu jānodrošina telpu apsardzi.
 
Ministrs M.Segliņš solīja, ka Iekšlietu ministrija pilnveidos koncepciju, savukārt ministrs E.Zalāns tuvākajā laikā tiksies ar veselības ministru Ivaru Eglīti, lai pārrunātu iespējas atskurbšanas telpu ierīkošanai ārstniecības iestādēs.
 
Dace Kārkliņa
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra
preses sekretāre
Tālr. 67770432, 29533172
dace.karklina@raplm.gov.lv

Atpakaļ