Nosaka kārtību dzīvnieku izņemšanai krimināllietās

Ministru kabinets šodien, 8.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”

Ministru kabinets šodien, 8.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”

Grozījumi pilnveido noteikumus, iekļaujot dzīvnieka, kas atzīts par lietisko pierādījumu, nodošanas glabāšanā, glabāšanas un realizācijas īpašos nosacījumus.

Pašlaik noteikumi paredz tikai vispārēju kārtību par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un nav atsevišķas kārtības par dzīvnieku nodošanu glabāšanā un atbildīgo institūciju rīcību.

Lai dzīvnieki neaizietu bojā īpašnieku vai valdītāju cietsirdīgas rīcības dēļ, tiem nekavējoties jāsniedz nepieciešamā veterinārmedicīniskā palīdzība un jānodod glabāšanā fiziskai vai juridiskai personai, kura nodrošina dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu. Ir nepieciešama operatīva, saskaņota rīcība starp atbildīgajām institūcijām, lai dzīvniekus, kas atzīti par lietiskajiem pierādījumiem, nodrošinātu ar piemērotiem apstākļiem un kriminālprocesa ietvaros nodotu glabāšanā.

Grozījumi paredz, ka dzīvnieki, kuri atzīti par lietiskiem pierādījumiem, nekavējoties nododami glabāšanā fiziskām vai juridiskām personām, lai tie varētu saņemt pienācīgu aprūpi. Dzīvnieku nodošana glabāšanā ir realizējama tikai pēc saskaņošanas ar Pārtikas un veterināro dienestu, kurš nosaka, vai attiecīgā persona var nodrošināt dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu.

Projekts arī paredz, ka valsts aģentūra „Materiālās rezerves” slēdz līgumu ar attiecīgo personu un sedz visus ar glabāšanu saistītos izdevumus.

Grozījumi turklāt arī nosaka, ka personai, kas nodrošinājusi dzīvnieku aprūpi, ir priekšroka tos iegādāties, jo jāņem vērā, ka dzīvnieks pierod pie cilvēka, kurš par viņu rūpējas.

Pēdējo trīs gadu laikā vidēji gadā ir reģistrēti aptuveni 45 noziedzīgi nodarījumi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā arī 263 noziedzīgi nodarījumi par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, taču reāli izņemto un glabāšanā nodoto dzīvnieku skaits ir ļoti mazs, jo nenoregulētās kārtības dēļ procesa virzītājs neizņem dzīvniekus.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026
 


Atpakaļ