Neveidos pornogrāfijas izvērtēšanas ekspertu komisiju

Ministru kabinets šodien, 8.septembrī, atbalstīja grozījumus Pornogrāfijas ierobežošanas likumā, ar kuriem no likuma tiek svītrots pants, kas paredz pornogrāfiska rakstura materiālu izvērtēšanas komisijas izveidi.

Ministru kabinets šodien, 8.septembrī, atbalstīja grozījumus Pornogrāfijas ierobežošanas likumā, ar kuriem no likuma tiek svītrots pants, kas paredz pornogrāfiska rakstura materiālu izvērtēšanas komisijas izveidi.

Grozījumus izstrādāja Iekšlietu ministrija, izpildot Ministru Kabineta komitejas šā gada 12.maija sēdē doto uzdevumu.

Pornogrāfijas ierobežošanas likums stājās spēkā 2007.gada 1.jūnijā, un cita starpā tas paredz veidot ekspertu komisiju, kas veic ekspertīzi un sniedz atzinumu, ja pastāv šaubas par to, vai materiāls ir uzskatāms par pornogrāfiska rakstura materiālu. Likums deleģēja Ministru Kabinetam izstrādāt kārtību, kādā šī komisija darbojas, savukārt valdība uzdeva Iekšlietu ministrijai izstrādāt attiecīgus Ministru Kabineta noteikumus.

Iekšlietu ministrija izstrādāja un pieteica izskatīšanai 2007.gada 2.augusta Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par komisiju pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai”. Taču 2008.gada 12.maija Ministru kabineta komitejas sēdē, izskatot šo projektu, tika nolemts, ka šādas ekspertu komisijas izveide nav nepieciešama, jo procesa virzītāji var nozīmēt pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzi kriminālprocesa ietvaros Kriminālprocesa likuma un Tiesu ekspertu likuma noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā minēto, Iekšlietu ministrijai tika dots uzdevums sagatavot grozījumus Pornogrāfijas ierobežošanas likumā, izslēdzot no tā normas par minētās komisijas izveidi un darbību.

Grozījumus vēl jāatbalsta Saeimai.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Atpakaļ