Narkotiku apkarošanai pērn tērēti 7,6 miljoni latu

Nelegālo narkotiku un narkomānijas izplatības mazināšanai 2007.gadā kopumā izlietoti vairāk nekā 7,6 miljoni latu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadam īstenošanu 2007.gadā”.
Nelegālo narkotiku un narkomānijas izplatības mazināšanai 2007.gadā kopumā izlietoti vairāk nekā 7,6 miljoni latu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadam īstenošanu 2007.gadā”.

Šodien, 9.septembrī Ministru Kabinetā izskatītajā ziņojumā apkopotā atbildīgo nozaru ministriju informācija liecina, ka nelegālo narkotiku un narkomānijas izplatības mazināšanai 2007.gadā kopumā izlietoti 7 622 036 lati.

Tieši valsts programmā noteikto uzdevumu izpildei izlietoti 3 034 743 lati, savukārt citu pasākumu un uzdevumu, kas nav tieši attiecināmi uz konkrētiem valsts programmas uzdevumiem, taču saistīti ar atbildīgo institūciju funkcijām un veiktajiem pasākumiem nelegālo narkotiku un narkomānijas izplatības mazināšanā, īstenošanai izlietoti 4 587 292 lati.

Programmā paredzēto uzdevumu izpildei papildus finansējums 2007.gadā saņemts kopumā 1 483 488,04 latu apmērā. No tiem 610 532 latus saņēmušas Veselības ministrijas padotības iestādes, bet 872 956 latus - Izglītības un zinātnes ministrija. Papildus tam Valsts ieņēmumu dienestam „Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma 2006.-2010 gadam” ietvaros 2007.gadā piešķirti vēl 660 551 lati slepenās novērošanas struktūrvienības izveidošanai, taču šo finanšu līdzekļu apgūšana uzsākta tikai ar 2008.gadā.

Informācija par valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu valsts programmā paredzēto, kā arī citu ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanas un izplatības mazināšanu saistīto uzdevumu izpildei apkopota pirmo reizi saskaņā ar Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes priekšsēdētāja, Ministru prezidenta Ivara Godmaņa aprīļa vidū doto uzdevumu.

Jau vēstīts, ka Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome, aprīļa sākumā izskatot informatīvā ziņojuma projektu par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam īstenošanu 2007.gadā, nolēma, ka, lai valdība varētu pietiekami pamatoti lemt par valsts budžeta sadali starp atbildīgajām ministrijām un to padotības iestādēm 2009.gadā, ziņojums ir būtiski jāpārstrādā.

Padome nolēma, ka ziņojums jāpapildina ar detalizētu ne tikai papildus piešķirtā finansējuma, bet arī pamatbudžeta līdzekļu izlietojuma pārskatu, kā arī informāciju par atbildīgo institūciju paveikto atbilstoši Eiropas Savienības finanšu programmās paredzēto finanšu līdzekļu iegūšanai un apguvei. Tāpat Padome uzskatīja, ka ziņojumā jāiekļauj atbildīgo institūciju analīze par iemesliem, kuru dēļ līdz šim nav tikuši izpildīti un/vai savlaicīgi uzsākti 20 no valsts programmā paredzētajiem valsts programmas uzdevumiem.

Tāpat, izskatot jautājumu par turpmāko valsts politikas plānošanu narkomānijas un nelegālo narkotiku izplatības mazināšanai, padome atzina, ka nākamajam vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentam narkomānijas un nelegālo narkotiku izplatības mazināšanas jomā jābūt balstītam uz pilnīgu un vispusīgu valsts politikas, tai skaitā valsts programmas īstenošanas izvērtējumu.

Tā kā šādu izvērtējumu nebūtu iespējams veikt pirms spēkā esošās valsts programmas darbības termiņa beigām un lai nodrošinātu neizpildīto, nepabeigto un pastāvīgi izpildāmo valsts programmas uzdevumu izpildes tupināšanos arī 2009.gadā, tika nolemts izstrādāt un pieņemt Ministru kabinetā rīcības plānu vienam – 2009.gadam.

Iekšlietu ministrijas sagatavotais rīcības plāna 2009.gadam projekts šobrīd ir iesniegts izskatīšanai Ministru Kabinetā.
 

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026

Atpakaļ