Atkārtoti izvērtēs iespējamos trūkumus divos Valsts policijas iecirkņos

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš uzskata Valsts policijas Iekšējās drošības biroja veiktā pārbaude par iespējamiem trūkumiem darba organizācijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu un Brasas iecirkņos nav veikta pilnīgi, un uzdevis Iekšlietu ministrijas Galvenajai inspekcijai izvērtēt pārbaudes rezultātus.
Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš uzskata Valsts policijas Iekšējās drošības biroja veiktā pārbaude par iespējamiem trūkumiem darba organizācijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu un Brasas iecirkņos nav veikta pilnīgi, un uzdevis Iekšlietu ministrijas Galvenajai inspekcijai izvērtēt pārbaudes rezultātus.

Ministrijas Galvenā inspekcijai uzdots nedēļas laikā izvērtēt Valsts policijas veiktās pārbaudes rezultātus un sniegt atzinumu par tās kvalitāti un pilnīgumu.

Ministrs uzskata, ka nav pieļaujama situācija, ka policijas iecirkņos liels skaits darbinieku darba laikā neatrodas darba vietās. Viņš norāda – pat ja šāda situācija ir izveidojusies, amatpersonām rīkojoties normatīvo aktu pieļautajās robežās, tomēr šāda prakse nav atbalstāma un policijai nepieciešams strādāt pie darba organizācijas pilnveidošanas.

Jau ziņots, ka augusta beigās iekšlietu ministra biroja un IeM Galvenās inspekcijas pārstāvji veica negaidītas pārbaudes VP Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu un Brasas iecirkņos. To laikā tika konstatēti vairāki trūkumi - daudzi darbinieki neatradās savās darba vietās, savukārt iecirkņu priekšnieki un dežuranti nevarēja pamatoti paskaidrot viņu prombūtnes iemeslus. Tika konstatētas arī nepilnības policijā nogādāto personu uzskaitē un reģistrācijā.

Par šo situāciju ministrs uzdeva VP priekšniekam Aldim Lieljuksim veikt dienesta pārbaudi, kuras rezultātā secināts, ka iecirkņu amatpersonas rīkojušās atbilstoši normatīvajiem aktiem - darbinieku prombūtne bijusi iecirkņu vadītāju sankcionēta un pamatota ar dažādiem apstākļiem – slimības lapas, atvaļinājumi, pārstrādātas darba stundas un tamlīdzīgi.

Tomēr Valsts policijas Iekšējās drošības birojs iesaka Valsts policijas vadībai „stingri norādīt” uz nepieciešamību iecirkņu vadībai turpmākajā darbā vērst uzmanību uz to, ka parastā darba laikā strādājošajiem virsstundas nedrīkst kompensēt citā darba dienā.

Valsts policijas Iekšējās drošības birojs arī izdalījis atsevišķi un veiks padziļinātu pārbaudi par nepilnībām aizturēto personu uzskaitē un reģistrācijā vienā no iecirkņiem.
Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ