Latvija pirmā noslēgusi pievienošanās sarunas ASV bezvīzu programmai

Attēls
Attēls
18.septembrī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs (ASV) Andrejs Pildegovičs un ASV Tēvzemes drošības departamenta sekretāra palīgs Stjuarts Beikers (Stewart Baker) un Tieslietu departamenta pārstāvis Kenets Mortensens (Kenneth P. Mortensen) parafēja Latvijas Republikas valdības un ASV valdības līguma „Par sadarbības pastiprināšanu smago noziegumu novēršanā un apkarošanā” tekstu galīgajā redakcijā. Lai līgums stātos spēkā, abām pusēm tas ir jāparaksta.

18.septembrī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs (ASV) Andrejs Pildegovičs un ASV Tēvzemes drošības departamenta sekretāra palīgs Stjuarts Beikers (Stewart Baker) un Tieslietu departamenta pārstāvis Kenets Mortensens (Kenneth P. Mortensen) parafēja Latvijas Republikas valdības un ASV valdības līguma „Par sadarbības pastiprināšanu smago noziegumu novēršanā un apkarošanā” tekstu galīgajā redakcijā. Lai līgums stātos spēkā, abām pusēm tas ir jāparaksta.

Līguma mērķis ir novērst un apkarot smagos noziegumus, it īpaši terorismu. Līgums paredz abām pusēm apmainīties ar informāciju par personām, kuras ir izdarījušas noziegumus. Līgumā ir atrunāta informācijas nodošanas kārtība, kā arī ietverti personu datu aizsardzības principi.

Līdz ar minētā starpvaldību līguma saskaņošanu, Latvija kā pirmā no kandidātvalstīm ir noslēgusi konsultāciju procesu ar ASV par nepieciešamo priekšnosacījumu izpildi dalībai ASV Bezvīzu programmā. Kā zināms, Latvija bija arī viena no pirmajām kandidātvalstīm, kas 12.martā noslēdza saprašanās memorandu ar ASV par pievienošanos Bezvīzu programmai.
Preses centra nodaļa: (371) 7016 272. Fakss: (371) 7 828 121
K. Valdemāra iela 3, LV 1395, Rīga
E-pasts: media@mfa.gov.lv

Atpakaļ