Izglītojošs seminārs skolotājiem: „Narkotikas. AIDS. Alkohols”

Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1. līn. 1, 2.korpuss) ceturtdien, 16.oktobrī plkst. 11.00 ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra, Atkarības profilakses centra un Iekšlietu ministrijas atbalstu notiks informatīvi izglītojošs seminārs skolotājiem „Narkotikas. AIDS. Alkohols”, kuru vadīs Valsts policijas koledžas lektors Jānis Gasjūns.

Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1. līn. 1, 2.korpuss) ceturtdien, 16.oktobrī plkst. 11.00 ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra, Atkarības profilakses centra un Iekšlietu ministrijas atbalstu notiks informatīvi izglītojošs seminārs skolotājiem „Narkotikas. AIDS. Alkohols”, kuru vadīs Valsts policijas koledžas lektors Jānis Gasjūns.

Seminārā piedalīsies 60 skolotāji no visiem Latvijas reģioniem un Rīgas – projekta „Esi Līderis!” dalībskolām.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kas vēlas piedalīties seminārā, lūdzam iepriekš pieteikties Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamentā (laura.karnite@iem.gov.lv; 67219213).

Semināra mērķis – sniegt skolotājiem izsmeļošu informāciju, kuru metodiski pārdomātā veidā pasniegt jauniešiem un viņu vecākiem, cerībā atturēt jauniešus no narkotikām, kā arī pasargāt no bīstamām un neārstējamām slimībām. Seminārā skolotāji saņems materiālus ar praktisku informāciju, kā atpazīt apreibinošu vielu ietekmē atrodošos cilvēkus un kā rīkoties, ja kāds no pazīstamiem un tuviem cilvēkiem saskāries ar šo problēmu. Skolotāji tiks arī apmācīti, kā šo informāciju pasniegt skolēniem un viņu vecākiem saprotamā, uztveramā veidā.

Semināra laikā tiks demonstrētas Sandija Semjonova un studijas „Visio” veidotās dokumentālās filmas „Nāves mušpapīrs” un „Dzīves derīguma termiņš”.

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra projekts „Esi Līderis!” 2006./2007. mācību gadā saņēma Eiropas Savienības struktūrfondu 75% un valsts budžeta 25% līdzfinansējumu, lai realizētu projektu ar ilgtermiņa mērķi – sekmēt padziļinātu komerczinību un karjeras attīstību veicinošu mācību priekšmetu apguvi Latvijas skolās. Šobrīd projektā piedalās vairāk nekā 3700 skolēnu no 120 skolām pārstāvot visus Latvijas rajonus.

Projekts Latvijā darbojas jau astoņus gadus un tā nozīmīgumu Latvijas izglītības sistēmā apliecina fakts, ka Latvijas koledžas un augstskolas programmas „Komerczinības vidusskolā” absolventiem piedāvā uzsākt studijas ar atvieglotiem nosacījumiem

Projekta ietvaros dalībskolu skolotājiem regulāri tiek nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt projekta organizatoru rīkotos profesionālās pilnveides seminārus par komerczinību un karjeras pilnveides jautājumiem un iegūt profesionālās pilnveides A apliecību. Šis seminārs būs ārpus ierastās semināru programmas un tematiskās ievirzes, taču skolotāju izrādītā uzmanība un interese par šo pasākumu ir ļoti liela.

Šobrīd publiskajā telpā un katrā mājsaimniecībā lielākā vai mazākā mērā sajūtam un runājam par ekonomisko krīzi jeb ekonomikas korekcijas posmu, kas šobrīd skar Latvijas ekonomiku un kam ir sekas gan ģimenēs, gan sabiedrībā kopumā. Ne tikai Rīgā, bet it sevišķi lauku rajonos, pieaugot bezdarba līmenim un ģimenēm arvien vairāk izjūtot uzņemto kredītsaistību slogu attiecībā pret ienākumu samazināšanos, palielinās risks cilvēkiem spriedzi un depresīvo noskaņojumu, kliedēt ar apreibinošu vielu palīdzību.

Seminārs nav domāts, lai audzinātu un kritizētu, bet gan iepazītos, izvērtētu un apzinātos problēmas esamību un censtos novērst tās padziļināšanos.


Papildu informācija:
Gita Vāvere
Projekts „Esi Līderis!”
Projekta Vadītāja
Tālr.: 26468184, 97261182
E-pasts: esilideris@esilideris.lv
Mājaslapa: www.EsiLideris.lv


Atpakaļ