Valsts kanceleja pateicas asins donoriem

Iekšlietu ministrija ir saņēmusi pateicības vēstuli no Valsts kancelejas par Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku lielo atsaucību valsts pārvaldes asins ziedošanas akcijā „Palīdzi palīdzēt!”.
Iekšlietu ministrija ir saņēmusi pateicības vēstuli no Valsts kancelejas par Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku lielo atsaucību valsts pārvaldes asins ziedošanas akcijā „Palīdzi palīdzēt!”.
 
„Esmu gandarīta, ka asins donoru skaits pieaug, jo tas liecina, ka valsts pārvaldē strādā atsaucīgi, līdzjūtīgi un palīdzēt gatavi cilvēki. No sirds ceru, ka atbalstīsiet šo akciju arī turpmāk, stiprinot sociālās atbildības pasākumu tradīcijas valsts pārvaldē.”, Valsts kancelejas direktores vietniece Elita Dreimane.
 
un pielikumā pievienoto  vēstuli.

Atpakaļ