Latvija un Lietuva stiprina Iekšlietu ministriju sadarbību

09.01.2009

Vakar, 8.janvārī, Lietuvas iekšlietu ministrs Raimondas Palaitis savas pirmās ārvalstu vizītes laikā, tiekoties ar Latvijas iekšlietu ministru Mareku Segliņu, iepazinās ar Latvijas iekšlietu sistēmas situāciju ekonomiskās krīzes apstākļos un pārrunāja Lietuvas Iekšlietu ministrijas izvirzītās prioritātes Lietuvas prezidentūras laikā Baltijas Ministru padomē. Kā galvenās prioritātes Lietuvas iekšlietu ministrs minēja Eiropas Padomes 2008.gada 23. jūnijā pieņemto Prīmas lēmumu par pārrobežas sadarbības stiprināšanas ieviešanu, Šengenas sadarbību un kopīgu ES fondu apguvi.


Puses apmainījās ar viedokļiem kā sarežģītās ekonomiskās situācijas apstākļos abās kaimiņvalstīs noritēs paredzētā Iekšlietu ministriju darba optimizācija, vienlaikus saglabājot kā prioritāro valsts iekšējo drošību.

Kā sarunu gaitā informēja Lietuvas Republikas iekšlietu ministrs Raimundas Palaitis, Lietuvai kļūstot par prezidējošo valsti Baltijas Ministru padomē, nozīmīgs darbs tiks virzīts, lai sekmētu Prīmes konvencijas piemērošanas un ieviešanas procesus, kas paredz praktiskus pasākumus, lai atvieglotu kaimiņvalstu pārrobežas sadarbību. Piemēram, veicināt operatīvo dienestu reaģēšanu ārkārtas situācijās, apejot birokrātiskus saskaņošanas procesu ar galvaspilsētas attiecīgo dienestu centrālajām iestādēm par valsts robežas šķērsošanu un palīdzības sniegšanu kaimiņvalsts teritorijā.

Lietuvas Iekšlietu ministrs izvirzīja iniciatīvu prezidentūras laikā uzsākt koordinēt kopīgu projektu sagatavošanu Eiropas Savienības fondu apguvei iekšlietu jomā, tādā veidā palielinot izredzes tiem gūt atbalstu ES.

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ