Radīts tiesiskais ietvars Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības fondu vadībai

13.01.2009

Šodien, 13.janvārī, Ministru kabinetā tika atbalstīts likumprojekts "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums". Šis likums reglamentē minēto fondu īstenošanas, vadības un uzraudzības kārtību.


2007.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem tika izveidoti četri fondi "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas" ietvaros, lai veicinātu drošu cilvēku plūsmu Šengenas zonas valstīs, ieviestu taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī īstenotu kopēju imigrācijas un patvēruma politiku. Atšķirībā no iepriekšējām līdzīga rakstura ES programmām, tā ir veidota ilgākam laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam.

Īstenojot projektus fondu ietvaros tiks veicināta ārējās robežas drošība, trešo valstu valstspiederīgo integrācija un sociālā nodrošinātība.

Ir izveidots Ārējo robežu fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 2007.-2013.gadam, un Eiropas Atgriešanās un Eiropas Bēgļu fonds 2008.-2013.gadam kā daļa no vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība ".

Ārējo robežu fonda mērķis ir ārējo robežu kontroles efektīvas organizēšanas, Eiropas Savienības dalībvalstu veiktās personu plūsmas pārvaldības efektīvas īstenošanas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, vienādu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas nodrošināšana ārējo robežu šķērsošanas jomā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstu centienus palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi, izpildīt uzturēšanās noteikumus un atvieglot viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā.

Atgriešanās fonda mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstu centienus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu.

Eiropas Bēgļu fonda mērķis ir atbalstīt darbības Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas saistītas ar patvēruma procedūru.

Mareks Matisons


Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ