Sagatavo Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumu

03.02.2009

Ministru kabinets, šodien, 3. februārī izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums", kas nosaka biometrijas datu apstrādes, izmantošanas un uzglabāšanas kārtību. Likumprojekta mērķis ir noteikt vienotu biometrijas datu apstrādes sistēmu, lai nodrošinātu fizisko personu verifikāciju, identifikāciju un imigrācijas kontroli, kā arī lai novērstu draudus valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai un drošībai.


Likumprojekts nosaka, ka biometrijas datu apstrādes sistēmas pārzinis un turētājs būs IeM Informācijas centrs. Šā likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzraudzīs Datu valsts inspekcija.

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums jau šobrīd ir spēkā esošs un darbojas, taču likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu par Biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļaujamo biometrijas datu iegūšanas, ievadīšanas, aktualizēšanas, izmantošanas un iznīcināšanas kārtību izstrādes gaitā tika secināts, ka nepieciešams precizēt vairākas Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma normas un šobrīd Ministru kabinetā iesniegtais likumprojekts ir sagatavots pilnībā no jauna, tā kā nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniedza pusi no spēkā esošā Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma pantu skaita.

MK izskatītais likumprojekts precizē biometrijas datu avotus un biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļaujamos datus. Biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļauj biometrijas datus, kurus iegūst, izsniedzot personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus, vīzas, uzturēšanās atļaujas, jūrnieku identifikācijas dokumentus, transportlīdzekļu vadītāju apliecības, karavīru identifikācijas dokumentus, lidmašīnu apkalpes dokumentus, kā arī no patvēruma meklētājiem, operatīvās darbības, pretizlūkošanas un izlūkošanas rezultātā, izmeklēšanas darbību rezultātā un no aizdomās turētām, aizturētām, apsūdzētām, notiesātām un administratīvi aizturētām un arestētām personām.

Biometrijas datu apstrādes sistēmā pamatā iekļaus sejas digitālo un pirkstu nospiedumu digitālo attēlu, ja tādi ir, personas kodu, biometrijas datu ieguvēju un biometrijas datu ieguves datumu. Iegūtos datus biometrijas datu apstrādes sistēmā paredzēts glabāt 75 gadus no šo datu pirmreizējās ievades dienas.

Pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, valsts drošības iestādes, Ārlietu ministrija, Latvijas Jūras administrācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, prokuratūra un Valsts robežsardze turpmāk būs tās iestādes, kurām būs tiesības izmantot biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļautos biometrijas datus.

Praksē tas nozīmēs novērstus dokumentu viltošanas mēģinājumus, novērstus ekonomiska rakstura noziedzīgus nodarījumus (piemēram, viltotu personas datu izmantošanu slēdzot visdažādākās personu vienošanās par īpašuma pirkumiem), u.tml. Ar Biometrijas datu apstrādes sistēmas palīdzību pēc pirkstu nospiedumiem un/vai sejas fotoattēla varēs identificēt teroristus u.c. noziedzniekus.

Jau šobrīd notiek praktiska personas biometrisko datu fiksēšana – Latvijā kā visās ES dalībvalstīs tiek izsniegtas jaunas vienota parauga pases, kas satur biometrijas datu informāciju.

 

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ