Sagatavo programmu bērnu noziedzības mazināšanai

05.02.2009

Iekšlietu ministrija šodien, 5.februārī, pieteica izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programmas 2009.–2011.gadam projektu. Programmas politikas mērķis ir mazināt bērnu noziedzību, novērst to veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību un pasargāt bērnus no jebkāda veida vardarbības.


Programmu, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 64.pantu, ir izstrādājusi Iekšlietu ministrija, sadarbībā ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju un citām atbildīgajām institūcijām.

Šodien iesniegtā programma secīgi turpina valstī jau realizētās programmas un kā politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts trīs gadu periodam, nosprauž tālākos mērķus. Programma izstrādāta, ņemot vērā Jaunatnes politikas valsts programmas 2005.–2009.gadam (pieņemta Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdē, prot. Nr.23, 35.§) un Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programmā 2006.-2008.gadam paredzēto pasākumu izpildes gaitas izvērtējumu.

Programmā akcentēti Bērnu noziedzības novēršanas jautājumi, aptverot preventīvās darbības un dažādu līmeņu izglītojošos pasākumus. Tāpat programma aptver bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem jautājumu spektru un papildus preventīvajiem un izglītojošajiem pasākumiem tiek uzsvērts rehabilitācijas darbs.

Īstenojot iepriekšējo programmu, par uzdevumu izpildi atbildīgajām institūcijām netika piešķirts finansējums nepieciešamajā apmērā un tas ir bijis viens no galvenajiem iemesliem pasākumu pilnīgai īstenošanai.


Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ