Apvienos Iekšlietu ministrijas Informācijas un Sakaru centrus

12.02.2009

Iekšlietu ministrija šodien, 12. februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizāciju". Projekts paredz divu struktūrvienību apvienošanu, IeM Sakaru centru pievienojot IeM Informācijas centram. Abu iestāžu apvienošana atbilst pašreizējai valdības politikai, kas vērsta uz valsts pārvaldes iestāžu optimizāciju.


Jau iepriekš veikta abu centru darba procesu optimizācija. Tai skaitā — amata vietu skaits 2008.gadā Informācijas centrā samazināts par 9 vietām, Sakaru centrā par 4 vietām, bet 2009.gadā Informācijas centrā plānots štatu samazinājums vēl par 10 vietām un Sakaru centrā – par 2 vietām.

Tā kā pēdējos gados notiek datu pārraides un sakaru sistēmu integrācija, vienas iestādes ietvaros būs optimāli risināt praktiskos ikdienas jautājumus, tai skaitā sniegt IeM un tās padotības iestādēm jaunus pakalpojumus, kurus nodrošināt atsevišķi bija sarežģīti (piemēram, komplekss tehniskais serviss u.tml.).

Atgādinām, ka IeM Informācijas centra galvenās funkcijas ir organizēt un vadīt centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību, uzturēt to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko resursu turētājs ir centrs, nodrošināt ministrijas un padotības iestāžu glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz nodošanai valsts arhīvā. Savukārt Sakaru centra galvenās funkcijas ir izveidot, pārvaldīt un uzturēt ministrijas un padotības iestāžu sakaru sistēmas, nodrošināt sakaru sistēmu nepārtrauktu darbību un funkcionalitāti.


Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ