Pērn par 17% samazinājies sodīto IeM darbinieku skaits

20.02.2009

Aizvadītajā gadā, kopumā 717 gadījumos, IeM sistēmas padotības iestādēs strādājošajiem piemēroti disciplinārsodi, liecina IeM Galvenās inspekcijas sagatavotais disciplinārās prakses pārskats.


Attiecinot piemēroto disciplinārsodu skaitu pret iestādē strādājošo darbinieku skaitu, redzams, ka procentuāli 2008.gadā IeM sistēmas iestādēs disciplinārsodi piemēroti sekojoši: Valsts robežsardzē – 5,2% (158 disciplinārsodi) , Valsts policijā – 4,4% (445 disciplinārsodi), v/a „Materiālās rezerves” – 2,9% (2 disciplinārsodi), Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā – 2,4% (82 disciplinārsodi), IeM Sakaru centrā – 1,9% (1 disciplinārsods), Latvijas Policijas akadēmijā – 1,8% (6 disciplinārsodi), IeM Informācijas centrā – 0,6% (1 disciplinārsods), PMLP – 0,3% (2 disciplinārsodi), Iekšlietu Īpašumu valsts aģentūrā – 0,3% (1 disciplinārsods), bet v/a „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, IeM Veselības un sociālo lietu aģentūrā un Iekšlietu ministrijā – 0% gadījumu.

Pēdējā gada laikā IeM sistēmas iestādēs kopējais piemēroto disciplinārsodu skaits samazinājies par 17% (VRS – par 36%, VUGD – par 15%, VP – par 8%), bet pēdējo piecu gadu laikā (2008.gadā attiecībā pret 2003.gadu) tas samazinājies pat par 75% (VRS – par 82%, VP – par 72%, VUGD – par 59%).

No 2008.gadā IeM sistēmas darbiniekiem piemērotajiem disciplinārsodiem 361 gadījumā (51%) piemērots vieglākais disciplinārsods piezīme, bet 200 gadījumos (28%) – otrs vieglākais disciplinārsods rājiens, kas kopumā sastāda gandrīz četras piektdaļas no visiem piemērotajiem disciplinārsodiem.

No 2008.gadā IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem piemērotajiem disciplinārsodiem 702 disciplinārsodi piemēroti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm – 396 disciplinārsodi amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi no ierindnieka līdz virsniekvietniekam, bet 306 disciplinārsodi amatpersonām ar augstāku speciālo dienesta pakāpi (virsniekiem). No minētajiem disciplinārsodiem 34 piemēroti IeM izglītības iestāžu kadetiem un klausītājiem. Bez tam, 2008.gadā IeM sistēmas iestādēs disciplinārsodi piemēroti arī 12 darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, un 3 valsts civildienesta ierēdņiem.

2008.gadā IeM sistēmas iestādēs kopumā 74% jeb 530 gadījumos disciplinārsodi darbiniekiem piemēroti par disciplinārpārkāpumu izdarīšanu, kas bijuši saistīti ar dienesta (darba) pienākumu pildīšanu un izpaudušies kā likumos, noteikumos, rīkojumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kārtības un prasību neievērošana, savukārt pārējos 187 gadījumos disciplinārsodi piemēroti par disciplinārpārkāpumu izdarīšanu, kas nav bijuši saistīti ar dienesta pienākumu pildīšanu, taču darbinieka prettiesiskā darbība vai bezdarbība ir diskreditējusi iestādi un mazinājusi uzticību valsts pārvaldei

Savukārt 11% jeb 80 gadījumos IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem disciplinārsodi piemēroti par disciplinārpārkāpumu izdarīšanu, kas bijuši saistīti ar darbinieka atrašanos alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu (turpmāk – apreibinošo vielu) ietekmē vai reibumā, turklāt vairāk kā trešā daļa (37%) no šāda veida disciplinārpārkāpumiem (30) izdarīti pildot dienesta (darba) pienākumus.
Salīdzinot 2008.gada disciplinārpārkāpumu, kuru izdarīšana, pildot dienesta (darba) pienākumus, bijusi saistīta ar darbinieka atrašanos apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā, skaitu ar attiecīgu pārkāpumu skaitu iepriekšējos gados, redzams — pēdējo 10 gadu laikā šādu pārkāpumu īpatsvars ievērojami (par 82%) samazinājies un 2008.gadā sasniedzis savu zemāko atzīmi pēdējo 10 gadu laikā.

 

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ