Iekšlietu sistēmas darbinieki pērn saņēmuši 9005 apbalvojumus

23.02.2009

Aizvadītajā gadā, kopumā Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmā piešķirti 9005 apbalvojumi, liecina IeM Galvenās inspekcijas sagatavotais disciplinārās prakses pārskats. Apbalvojumi piešķirti IeM sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums (turpmāk – darbinieki).

 


Aizvadītajā gadā, atzīmējot Latvijas Republikas deviņdesmitgadi un izceļot IeM sistēmas darbinieku veikumu iekšējās drošības nodrošināšanā, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu pieaudzis piešķirto goda rakstu, atzinības rakstu un dažādu krūšu nozīmju skaits. Savukārt krasi samazinājies dažāda veida materiālās stimulēšanas apbalvojumu skaits, ievērojot darbu taupības režīma apstākļos.

Par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi, labiem darba rezultātiem vai sekmīgi izpildītiem vienreizējiem uzdevumiem IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem Valsts policijā piešķirti 4277 apbalvojumi, Valsts robežsardzē – 3338, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā – 642, Latvijas Policijas akadēmijā – 292, Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrā – 199, Drošības policijā – 158, Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā – 64, IeM Informācijas centrā – 13, IeM Sakaru centrā – 11, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – 10 un Valsts aģentūrā "Materiālās rezerves" – 1. Savukārt v/a "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" un Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu aģentūras darbiniekiem 2008.gadā apbalvojumi nav piešķirti.

No piešķirtajiem apbalvojumiem 47% gadījumu darbiniekiem izteikta pateicība (4126 apbalvojumi), 22% gadījumu – pasniegts goda raksts, atzinības raksts vai krūšu zīme (1976 apbalvojumi), 20% gadījumu – pasniegta naudas balva vai cita vērtīga balva (1843 apbalvojumi), 10% gadījumu – piešķirts papildatvaļinājums līdz 10 kalendāra dienām (920 apbalvojumi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm), 1% gadījumu – piešķirta kārtējā speciālā dienesta pakāpe pirms termiņa (106 apbalvojumi), 0,1% gadījumu – piešķirts personīgais šaujamierocis vai aukstais ierocis (9 apbalvojumi).

Attiecinot piešķirto apbalvojumu skaitu pret iestādē strādājošajiem, redzams, ka procentuāli apbalvojumu piešķiršana 2008.gadā dažādās IeM sistēmas iestādēs būtiski atšķiras: VRS – 111%, LPA – 86%, IĪVA – 61%, VP – 42%, IeM – 36%, IeM SC – 21%, VUGD – 19%, IeM IC – 8%, PMLP – 2%, v/a "Materiālās rezerves" – 1%, bet v/a "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" un IeM Veselības un sociālo lietu aģentūrā – 0%.

No 2008.gada apbalvojumiem 8348 ir piešķirti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, 607 – darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, un 50 – valsts civildienesta ierēdņiem.

 

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv

 

 

 


Atpakaļ