Turpmāka iekšlietu sistēmas finansējuma samazināšana 2009. gadā radītu draudus Latvijas valsts iekšējai drošībai un kārtībai

09.04.2009

Noziedzības novēršanas padomes (NNP) sēdē šodien, 9. aprīlī, Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāvji informēja premjeru un sēdes dalībniekus par iekšlietu sistēmas finansiālo stāvokli un par iecerēm konceptuāli mainīt iekšlietu sistēmas darbību.


 

„Turpmāka IeM sistēmas finansējuma samazināšana 2009. gadā nav iespējama, tā radītu draudus Latvijas valsts iekšējai drošībai un kārtībai, kā arī neļautu pildīt starptautiskās saistības”, NNP sēdē uzsvēra iekšlietu ministre Linda Mūrniece. Vienlaikus, ministre norādīja, ka IeM strikti turpinās iesākto reformu, kas paredz līdz 2012.gadam konceptuāli mainīt iekšlietu sistēmas darbības principus.

Ministrijas pārstāvji NNP informēja, ka IeM veiktie un uzsāktie valsts budžeta taupības pasākumi pilnā apmērā ir ļāvuši īstenot normatīvo aktu prasības, par 15% samazinot 2009. gada atlīdzības fonda izdevumus. Samazinājums panākts IeM sistēmas darbiniekiem 2009. gadā nemaksājot pabalstus, piemaksas, prēmijas, visās IeM padotības iestādēs samazināts personāla skaits. Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm no 120 uz 50 latiem samazināta ikmēneša uzturdeva, no 40 uz 30 dienām samazināts ikgadējā atvaļinājums ilgums, no trīskāršas mēneša vidējās izpeļņas uz vienas mēneša vidējās izpeļņas apmēru samazināts atvaļināšanas pabalsts. Plānots, ka vērā ņemamu ietaupījumu radīs piemaksas par organizētās noziedzības apkarošanu maksimālā apmēra samazināšana no 450 uz 100 latiem samazinātas.

IeM noris intensīvs darbs pie centrālā aparāta struktūras optimizēšanas, samazinot atalgojumu par 10% , izmantojot 12 darba dienas bezalgas atvaļinājumu, kā arī samazinot darbinieku skaitu par 12%.

Līdzekļu ietaupījums panākts reorganizējot un apvienojot IeM aģentūras. Tā 2008. gada 31. decembrī IeM Sporta centru pievienoja IeM veselības un sociālo lietu aģentūrai, šā gada 30. jūnijā plānots pabeigt valsts aģentūras „Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras apvienošanu, bet 31. maijā IeM Sakaru centra pievienošanu IeM Informācijas centram.

Veikta Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta optimizēšana, samazinot personālu no 500 darbiniekiem 2004. gadā uz 129 darbiniekiem 2009. gadā. Veikta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūras optimizēšana, likvidējot atsevišķas reģionālās struktūrvienības. Likvidēts Staiceles un Rundāles ugunsdzēsības depo.

IeM pārskatījusi ilgtermiņa saistības un panākusi konceptuālo vienošanos ar Valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustāmie īpašumi” par IeM administratīvā kompleksa nomas un apsaimniekošanas maksas samazinājumu. Panākta konceptuāla vienošanās par operatīvā līzinga maksājumu nosacījumu maiņu Valsts policijas lietotajiem transportlīdzekļiem. IeM par 15% samazinājusi izdevumus atlīdzībai ES finanšu instrumentu finansētajos projektos, ietaupījumu pārdalot citiem šo projektu izdevumiem.

NNP sēdes dalībniekiem IeM valsts sekretāra vietniece Ilze Pētersone prezentēja topošo IeM sistēmas reformas plānu, kuru plānots iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai maijā. Tas paredzēs 2009. – 2011. gadu laikā centralizēt atbalsta funkcijas, apvienojot IeM dienestu informācijas tehnoloģijas, izveidot elektroniski savienojamu centralizētu grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmu, pārveidojot elektroniskās dokumentu aprites sistēmu, materiālo vērtību uzskaites sistēmas un citas. Iecerēts reformēt formas tērpu sistēmu, pārskatīt dienesta autotransporta izmantošanas kartību, sakārtot izglītības sistēmu.

Optimizējot funkcijas, plānots izveidot IeM reģionālos centrus piecās Latvijas pilsētās, apvienojot zem viena jumta IeM dienestu resursus un telpas.
NNP izveidota 2004. gada janvārī un tā ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un pilnveidot valsts institūcijas darbību noziedzības novēršanā un apkarošanā.

Dace Ūdre
 
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tel.67219363, 26425173, dace.udre@iem.gov.lv


 

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ