Līdzekļu taupība neveicina narkomānijas apkarošanas uzdevumu izpildi

14.04.2009

Budžeta līdzekļu samazinājums dažādām institūcijām atstājis iespaidu arī uz atbildīgo dienestu iespējām mazināt narkotiku izplatību valstī vai sniegt palīdzību no atkarības sirgstošajiem. Šādi secinājumi izdarīti Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomē, 9. aprīlī, izvērtējot Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas valsts programmas 2005. – 2008. gadam paredzēto uzdevumu īstenošanas pārskatu.


 

Padomes sekretārs Iekšlietu ministrijas Plānošanas koordinācijas un kontroles departamenta direktora vietnieks Jānis Bekmanis vērsa premjera, ministru un atbildīgo institūciju vadības uzmanību uz to, ka kopumā programmas uzdevumu izpilde vērtējama kā pozitīva, taču ir bijuši arī tādi uzdevumi, ko nav izdevies izpildīt, galvenokārt nepietiekama finansējuma dēļ. Turklāt finansējums šiem mērķiem trūcis vēl, tā saucamajos, treknajos gados.

Valsts programma cīņai ar narkomāniju bija vērsta uz četriem galvenajiem rīcības virzieniem: tiesiskās bāzes stiprināšanu un starptautisko sadarbību, narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu, kā arī pieejamās informācijas apkopošanu, izpēti un izvērtēšanu. Programmas ietvaros pilnveidota normatīvo aktu bāze alkohola atkarības un narkomānijas slimnieku profilakses, ārstēšanas un rehabilitācijas, kā arī narkotiku aprites kontroles un ierobežošanas jomās. Tāpat, grozot likumdošanu, nodrošināta valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana narkomāniem, kā ietvaros, piemēram, 2008.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 67 no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni un vēl 20 pieaugušie. Ir izveidotas ambulatorās starpnozaru ārstēšanas komandas katrā valsts rajonā, bet Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs izveidojis kabinetu konsultatīvam darbam ar gados jauniem narkomāniem. Būtiski arī tas, ka izdevies valsts apmaksāto medikamentu sarakstā iekļaut arī medikamentus, kas paredzēti bērnu atkarības slimību ārstēšanai.

Šo gadu laikā veiksmīga bijusi arī sadarbība ar skolotājiem un vecākiem, lai informētu par narkotiku profilakses jautājumiem. Sabiedrības veselības aģentūra organizējusi 15 reģionālos seminārus, kuros gandrīz 900 pedagogiem bija iespēja uzzināt par jaunākajām tendencēm alkohola un tabakas kontrolē, lai vēlāk mācību stundās sekmētu skolēna zināšanas par šo vielu ietekmi uz veselību un dzīves kvalitāti. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas profilakses jautājumiem izglītojusi gandrīz 3000 pedagogu.

Grūtāk veicies ar narkotiku izplatības mazināšanu ieslodzījuma vietās, jo programma paredzēja ne tikai izstrādāt speciālas ārstēšanas un rehabilitācijas programmas ieslodzītajiem, bet arī izveidot brīvības atņemšanas vietās narkoloģijas nodaļas, ko nav izdevies izdarīt finansējuma trūkuma dēļ. Tāpat gan policijai, gan arī ekspertīžu centram savu pienākumu veikšanai un ārstniecības iestādēm profilakses veikšanai ir nepieciešama jauna aparatūra, taču taupības apstākļos no šādiem uzdevumiem nācies attiekties.

Budžeta samazinājums ne tikai nav ļāvis iegādāties jaunu tehniku un piesaistīt jaunus speciālistus cīņai ar narkotiku nelegālo apriti.

Sabiedrības veselības aģentūra informēja padomi par vairākiem pēdējos gados veiktiem pētījumiem par narkotiku lietošanas tendencēm sabiedrībā, sevišķi jauniešu vidū. Diemžēl statistika nav iepriecinoša, jo vērojama tendence pieaugt narkotisko vielu izmēģinājušo cilvēku skaitam. Sabiedrības veselības aģentūra pētījumā noskaidrojusi, ka nelegālās narkotiskās un psihotropās vielas dzīves laikā izmēģinājuši 16,1 % iedzīvotāju, turpretī 2003. gadā šis skaitlis bija tikai 12,3 %.

„No vienas puses šie dati patiešām apliecina narkotiku lietošanas pieaugumu, bet no otras – tie pierāda arī atbildīgo institūciju aktivitāti kā šādu faktu atklāšanā, tā arī ārstniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanā,” uzskata Bekmanis.

Pēc premjera, padomes priekšsēdētāja V.Dombrovska ierosinājuma Padome uzdeva Iekšlietu ministrijai turpināt darbu pie valsts programmas ieviešanas gala novērtējuma ziņojuma, bet atbildīgajām institūcijām ņemt vērā minētos secinājumus, izvirzot priekšlikumus jaunajai valsts programmai nākamajiem četriem gadiem.   


Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26425373, dace.udre@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ