Līdz 1. jūnijam IeM plāno kardināli reorganizēt centrālo aparātu

15.04.2009

Iekšlietu ministrija (IeM), ņemot vērā plānoto finansējuma atlīdzībai nodarbinātajiem valsts pārvaldē samazinājumu par 20%,  ir izstrādājusi centrālā aparāta struktūras optimizācijas un amata vietu skaita samazināšanas plānu. Optimizējot struktūru, plānots samazināt valsts sekretāra vietnieku skaitu no 4 amata vietām uz 2 amata vietām, samazināt ministrijas struktūrvienību skaitu no 16 patstāvīgām struktūrvienībām uz 10, kā arī likvidēt departamentu, pastāvīgo nodaļu un departamenta nodaļu vadītāju vietnieku amatus. Tādā veidā IeM plāno par 20 amata vietām samazināt centrālā aprāta darbinieku skaitu.


 

Jaunais IeM strukturālās shēmas projekts paredz valsts sekretāra vietnieku pārraudzībā saglabāt esošo Juridisko departamentu, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentu, Finanšu vadības dapartamanetu, Aģentūras uzraudzības nodaļu, Informātikas un sakaru nodaļu, Plānošanas, koordinācijas un kontroles departamenta vietā izveidot jaunu – Nozares politikas departamentu, kā arī izveidot jaunu Administratīvo departamentu, kas apvienotu Personāla un kvalitātes vadības nodaļu, Lietvedības nodaļu, Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļu. Valsts sekretārā tiešajā pakļautībā plānots Krīzes vadības padomes sekretariāts, Slepenā režīma nodaļa un Iekšējā audita nodaļa.

Jaunās struktūras, reglamentu un amatu aprakstu apstiprināšanu, darbinieku un ierēdņu novērtēšanu,  nodarbināto brīdināšanu, uzteikumu sagatavošanu un tālāko darbinieku pārcelšanu citos amatos, atbilstoši jaunajai struktūras shēmai, vai atlaišanu IeM plāno pabeigt līdz šā gada 1. jūnijam.

Lai realizētu valsts pārvaldes taupības politiku, bez ministrijas reorganizācijas, plānots ar 2009.gada 1.jūniju samazināt visu ministrijas nodarbināto atalgojuma apmēru par 20 %. Ņemot vērā jau realizētos iepriekšējos atalgojuma samazinājums, IeM līdz šā gada beigām būs samazinājusi darbinieku atlīdzību 34 – 44 procentu apmērā salīdzinoši ar 2008. gadu.

Dace Ūdre
 
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tel.67219363, 26425173, dace.udre@iem.gov.lv

 

 

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

2 komentāri

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ