Būtisks budžeta samazinājums draud ar IeM dienestu paralīzi

21.04.2009

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece šodien, 21.aprīlī, Ministru kabineta sēdē ir iecerējusi aicināt valdības locekļus ļoti rūpīgi izvērtēt valsts budžeta izdevumu samazināšanas pasākumus iekšlietu nozarei. „Iekšlietu nozarē ietaupījums nav pieļaujams nedz 30, nedz 40 procentu apmērā, jo šāds samazinājums apturētu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu pamatfunkciju veikšanu, apdraudot sabiedriskās kārtības un valsts drošības pamatus,” uzskata ministre.


Saskaņā ar Ministru kabineta doto uzdevumu, Iekšlietu ministrija (IeM) ir izstrādājusi un Finanšu ministrijā iesniegusi priekšlikumus valsts budžeta izdevumu samazināšanai, kas paredz uzsākt vērienīgas izmaiņas saistībā ar struktūru optimizāciju – pāreju uz iestāžu reģionālo modeli, būtisku padotības iestāžu atbalsta funkciju  centralizāciju un struktūrvienību optimizāciju. Saskaņā ar Noziedzības novēršanas Padomes lēmumu, koncepcijas projektu paredzēts maijā iesniegt Ministru kabinetā.

Tāpat līdz 1. jūnijam tiek veikta būtiska IeM centrālā aparāta un padotības iestāžu struktūrvienību optimizācija, samazinot visu līmeņu struktūrvienību vadītāju vietnieku skaitu un veicot citas izmaiņas, atbilstoši valsts pārvaldes reformas plāna nosacījumiem.

Jau iepriekš vēstīts, ka IeM veiktie un uzsāktie valsts budžeta taupības pasākumi pilnā apmērā ir ļāvuši īstenot normatīvo aktu prasības, par 19% samazinot 2009.gada atlīdzības fonda izdevumus. Samazinājums panākts, IeM sistēmas darbiniekiem 2009.gadā nemaksājot pabalstus, piemaksas, prēmijas, visās IeM padotības iestādēs samazināts personāla skaits. Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm no 120 uz 50 latiem samazināta ikmēneša uzturdeva, no 40 uz 30 dienām samazināts ikgadējā atvaļinājums ilgums, no trīskāršas mēneša vidējās izpeļņas uz vienas mēneša vidējās izpeļņas apmēru samazināts atvaļināšanas pabalsts. IeM veikusi pasākumus, lai ierobežotu atsevišķu speciālo piemaksu apmērus, noteiktu īpašus nosacījumus virsstundu darba apmaksai.

Līdzekļu ietaupījums panākts, reorganizējot un apvienojot IeM aģentūras. Tā 2008.gada 31.decembrī valsts aģentūru „IeM Sporta centrs” pievienoja IeM veselības un sociālo lietu aģentūrai, šā gada 30. jūnijā plānots pabeigt valsts aģentūras „Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras apvienošanu, bet 31. maijā IeM Sakaru centra pievienošanu IeM Informācijas centram.

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67219363, Mob.tālr.: 26425173
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ