Bijušos iekšlietu sistēmas darbiniekus skar vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā.

13.07.2009

Daudziem iekšlietu sistēmas pensionāriem bija jāpiedzīvo neērtības, jo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) neprecīzās datubāzes dēļ pat nestrādājošiem pensionāriem pensijas apjoms kļūdaini tika izmaksāts par 70% samazinātā apmērā. Patlaban tiek darīts viss iespējamais, lai kļūda tiktu labota un jau nākamnedēļ kļūdaini aizkavētās pensijas tiktu ieskaitītas saņēmēju kontos.


No šī gada 1.jūlija stājās spēkā „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”. Likuma Pārejas noteikumi papildināti  ar 18., 19., 20., 21.punktiem, kas, laika posmam no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim paredz:

  • izdienas pensijas saņēmējam, kuram izdienas pensija piešķirta līdz 2009.gada 30.jūnijam, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 10% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra;
  • izdienas pensiju nosaka 90% apmērā no noteiktajā kārtībā aprēķinātās izdienas pensijas;
  • izdienas pensijas saņēmējam, kurš 2009.gada 1.jūlijā ir obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmēru  atjauno ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošinātās personas statuss;
  • izdienas pensijas saņēmējam, kurš kļūst par obligāti sociāli apdrošināto personu (darba ņēmēju vai pašnodarbināto), ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā izdienas pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināto personu, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošinātās personas statuss.

Datus par to, vai izdienas pensijas saņēmējs ir obligāti sociāli apdrošinātā persona, pirms izdienas pensijas izmaksas Iekšlietu ministrijas (IeM) Veselības un sociālo lietu aģentūrai (VSLVA) sniedz VID. Tā kā  ar valdības pieņemtajiem grozījumiem likumā izdienas pensijas saņēmējiem pensija no 1.jūlija pārrēķināma un samazināma par 70% no iepriekšējā apmēra,  IeM VSLVA jau savlaicīgi pieprasīja no VID informāciju par visiem pensionāriem, kuri datubāzē reģistrēti kā papildus arī strādājoši. Nezināmu iemeslu dēļ šī informācija no VID Galvenās nodokļu pārvaldes saņemta novecojusi vai kļūdaina, jo tur kā strādājoši pensionāri tiek norādītas arī personas, kas jau desmit un vairāk gadu nestrādā algotu darbu nedz iekšlietu sistēmā, nedz citur.

Kopumā patlaban ir grūti aprēķināt, cik  personām kļūdaini izmaksātas pensijas samazinātā apjomā, taču no aptuveni 6500 iekšlietu sistēmas pensionāru kā strādājoši VID sniegtajā pārskatā bija norādīti 2500.

IeM VSLVA,  patlaban intensīvi strādā, lai manuāli izlabotu datubāzes ierakstus katram pensionāram individuāli. Ja kāds saņēmis nepamatoti par 70% samazinātu pensiju, aģentūras darbinieki iesaka personiski vērsties aģentūrā Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, vai sūtīt iesniegumu pa pastu, norādot savus personas datus un laiku, no kura viņš vairs neskaitās obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais). Tāpat aģentūrai var arī zvanīt pa tālruni 67829856, taču daudzo zvanu dēļ tālrunis ir ļoti noslogots.

Šīs nedēļas laikā aģentūras darbinieki centīsies apkopot visas neprecizitātes, lai jau nākamnedēļ kļūda tiktu labota un pensionāri saņemtu savas pensijas likumam atbilstošā apmērā.

Atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.448 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensiju”, izdienas pensiju par kārtējo mēnesi izmaksā līdz piecpadsmitajam datumam, pārskaitot izdienas pensijas summu uz izdienas pensijas pieprasījumā norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, vai nosūta pa pastu ar piegādi izdienas pensijas saņēmēja dzīvesvietā. 

 

Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļa

 

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ