Stokholmā diskutēs par Eiropas tieslietu un iekšlietu nākotnes prioritātēm

14.07.2009

Š.g. 15.-17.jūlijā Stokholmā notiks neformālās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes (turpmāk – Ministru padome) sanāksme, kuras galvenais mērķis ir diskusijas par prioritātēm nākamajai daudzgadu programmai tieslietu un iekšlietu jomā 2010.-2014.gadam. Šī programma, kas neformāli tiek saukta par Stokholmas programmu, būs turpinājums Hāgas programmai, attīstot ES kā vienotu drošības, tiesiskuma un brīvības telpu.


Programmas sagatavošanas un ministru diskusijām par pamatu būs Eiropas Savienības Komisijas izstrādātais ziņojums, kurā ir apkopota tās vīzija par mērķiem tieslietu un iekšlietu jomā līdz 2014.gadam. Minētais ziņojums tika publicēts š.g. 10.jūnijā.

Iekšlietu ministri sanāksmē diskutēs par svarīgākajām nākotnes prioritātēm ES iekšējās drošības jomā, kā arī prioritātēm migrācijas un patvēruma jomā. Diskusijas vadmotīvs ir attīstīt ES kā vienotu telpu, kurā tiek nodrošināta brīvība un garantēta aizsardzība.

Līdzšinējie panākumi Tamperes un Hāgas programmu īstenošanā, attīstot Eiropu kā vienotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, apliecina nepieciešamību sagatavot programmu arī nākošajam periodam – 2010.-2014.gadam un Latvija atbalsta jaunas daudzgadu programmas tieslietu un iekšlietu jomā – Stokholmas programmas – izstrādi. Jaunajai programmai ir jābūt harmoniskam Tamperes un Hāgas programmu turpinājumam, balstoties uz to laikā sasniegto rezultātu izvērtējumu.

Jaunajai programmai ir jābūt ambiciozai un centrālā loma piešķirama praktiskās sadarbības un informācijas apmaiņas tālākai stiprināšanai un pilnveidošanai. Tieši praktiskā sadarbība un resursu apvienošana (tai skaitā nacionālā līmenī akumulētās informācijas) ir galvenie elementi, kas var kalpot kā tieslietu un iekšlietu jomas pievienotā vērtība ES pilsoņu ikdienas dzīvē.

ES kā vienotas telpas efektīvai funkcionēšanai nozīmīga loma ir savstarpējās atbildības un solidaritātes principiem. Līdz ar to Latvija uzskata, ka nākotnes programmā, ievērojot solidaritātes principu, būtiski paredzēt adekvāta ES finansējuma pieejamību gan iekšējās drošības nodrošināšanai, gan migrācijas plūsmu pārvaldībai.

Latvija arī atbalsta lielāko daļu no Eiropas Savienības Komisijas ziņojumā iekļautajiem mērķiem iekšlietu jomā līdz 2014.gadam.

Iekšlietu ministrijas delegāciju sanāksmē vadīs valsts sekretāre Ilze Pētersone.

 

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213, Mob.tālr.: 28698184
mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv  


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ