PMLP pusgadā apkalpojusi vairāk nekā 300 tūkstošus klientu

05.08.2009

Neraugoties uz budžeta taupības nolūkos saīsināto darba laiku un darbinieku skaita samazinājumu par vairāk kā 12%, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) 2009.gada pirmajā pusgadā apkalpojusi vairāk nekā 300 000 klientu.


Kopumā šā gada pirmajā pusgadā apkalpots 348 551 klients, no kuriem 80,2% jeb 279,6 tūkstoši vērsušies PMLP saistībā ar pasu izsniegšanu.

Salīdzinot ar 2007.gada 1.pusgadu, apkalpoto klientu skaits ir saglabājies gandrīz nemainīgs - 2007.gada 1.pusgadā pēc PMLP pakalpojumiem bija vērsušies 348,7 tūkstoši iedzīvotāju. Savukārt pērnā gada pirmajos sešos mēnešos Pārvalde bija apkalpojusi vairāk kā pusmiljonu klientu, kas skaidrojams ar lielo pieprasījumu pēc Pārvaldes pakalpojumiem saistībā ar jaunā parauga pasu ar personas biometriskajiem datiem ieviešanu.

Otrs pieprasītākais PMLP pakalpojums 2009.gadā bijis ielūgumu un izsaukumu apstiprināšana, ko izmantojuši 28 052 iedzīvotāji. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieprasījums pēc šī pakalpojuma sarucis - 2007.gada 1.pusgadā šis pakalpojums sniegts 44 935 klientiem, 2008.gada 1.pusgadā – 44 969. Tas skaidrojams ar Latvijas pievienošanos Šengenas zonai, tādēļ ir samazinājies arī vīzu izsniegšanas apjoms. Tāpat būtiskas izmaiņas ir veiktas attiecībā uz vīzas izsniegšanas pamatojuma dokumentiem – 2008.gada janvārī spēkā stājās Eiropas Kopienas nolīgumi ar Ukrainu, Moldovu un piecām Rietumbalkānu valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu, kur cita starpā noteikti atvieglojumi un izņēmumi attiecībā uz ielūgumiem virknei personu grupu. Līdzīgs nolīgums ar Krieviju ir spēkā no 2007.gada jūnija.

20 669 iedzīvotāji šā gada pirmajā pusgadā PMLP risinājuši jautājumus saistībā ar uzturēšanās atļaujām. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma pēdējos trīs gados saglabājies gandrīz nemainīgs - 2007.gada 1.pusgadā to vēlējās saņemt 15 955 iedzīvotāji, bet 2008.gada 1.pusgadā - 21 558.
12 606 klienti šā gada pirmajos sešos mēnešos vērsušies PMLP, lai saņemtu dažādas izziņas. Izziņu pieprasījums PMLP nedaudz samazinājies (2007.gada pirmajā pusgadā izziņas pieprasīja 14 470 iedzīvotāji, bet pērn - 14 037), jo Pārvalde aizvien plašāk gan iedzīvotājiem, gan sadarbības partneriem – valsts, pašvaldību iestādēm un juridiskajām personām - piedāvā iespēju izmantot e-pakalpojumus un informācijas ieguvi tiešsaistes režīmā.

Darba atļaujas 2009.gada 1. pusgadā izsniegtas 2753 klientiem (attiecīgi 2007. un 2008. gada 1. pusgadā 3131, 4135), bet anulētas – 469 (168, 581).

No nepilsoņa statusa šā gada pirmajos sešos mēnešos vēlējušies atteikties 911 iedzīvotāji (1435, 1118), bet 604 gadījumos Pārvalde pieņēmusi dokumentus personas tiesiskā statusa noteikšanai (487, 2008). 447 gadījumos PMLP pieņēmusi dokumentus Iedzīvotāju reģistrā neiekļautu personu reģistrēšanai (502, 429).

80 gadījumos PMLP izsniegusi izbraukšanas rīkojumus personām, kas pārkāpušas ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumus (97, 103), bet 40 gadījumos izsniegtas, anulētas vai atceltas vīzas (149, 125).

1059 PMLP apmeklētāji šā gada pirmajos sešos mēnešos saņēmuši ES pilsoņa vai ģimenes locekļa reģistrācijas apliecības un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, 1000 iedzīvotāji vēlējušies norādīt dzīvesvietu ārzemēs, bet 246 iesnieguši iesniegumus par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīdze preses un sabiedriskajos jautājumos
Tel. 67219185, Mob. 29165007
laura.karnite@pmlp.gov.lv
www.pmlp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ