Vienojas par rīcības programmu bērnu aizsargāšanai un nepilngadīgo noziedzības mazināšanai

18.08.2009

Ministru kabinets šodien, 18.augusta, sēdē, izskatījis un apstiprinājis Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto rīcības programmu nākamajiem gadiem, kura vērsta uz bērnu noziedzības mazināšanu un pašu nepilngadīgo aizsardzību no noziedzīgiem nodarījumiem.


Kā skaidroja Iekšlietu ministrijā, nepilngadīgo personu pastrādāto likumpārkāpumu skaits pēdējos gados nav būtiski mainījies (2008.gadā – atklāti 1397 šādi noziegumi), taču nākamo divu gadu laikā situācija var mainīties. Ņemot vērā, ka lielākā daļa no nepilngadīgo pastrādātajiem noziegumiem šobrīd ir saistīti ar svešas mantas iegūšanu – zādzībām, huligānismu un laupīšanām – valstī pastāvošās ekonomiskās krīzes ietekmē, strauji kāpjot bezdarba līmenim, krītoties iedzīvotāju labklājībai un pieaugot maznodrošināto cilvēku skaitam, arvien vairāk bērnu var paši kļūt par likumpārkāpējiem vai ciest šādos uzbrukumos ikdienā.

Lai to nepieļautu, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar citām atbildīgajām institūcijām izstrādājusi rīcības programmu laika posmam līdz 2011.gadam, kuras mērķis ir mazināt bērnu noziedzību, novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību, aizsargājot tos no jebkāda veida veselības un dzīvības apdraudējuma. Šīs programmas ietvaros vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem paredzēti dažādi preventīvie pasākumi, konkursi, izglītojošas lekcijas un praktiskas nodarbības, kā arī ekskursijas, kuras skolēniem sniegtu zināšanas par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem. Īpaša vērība programmā pievērsta arī jautājumiem par ugunsdrošību un drošību uz ūdens vai ceļiem, jo valstī joprojām saglabājas samērā augsts šādos negadījumos cietušo nepilngadīgo skaits – satiksmes negadījumos pērn cietuši 780 nepilngadīgie, no kuriem 25 gājuši bojā, bet ugunsgrēkos ievainojumus guvuši 12 un vēl 2 zaudējuši dzīvību.

Tāpat, izpētot pašreizējo situāciju, Valsts policijas nepilngadīgo lietu eksperti secinājuši, ka nepieciešams popularizēt ģimenes institūciju kā vērtību, jo ģimenes loma sabiedrībā turpina samazināties, pieaug vecāku skaits, kas pienācīgi neaprūpē savus bērnus vai pilnīgi ignorē savus vecāku pienākumus, līdz ar to bērns ģimenē nejūtas droši, trūkst emocionālas tuvības ar vecākiem un pamazām nepilngadīgais var pievērsties nelikumīgām nodarbēm. Tāpat šobrīd daudzas ģimenes nonāk arvien trūcīgākos apstākļos, vecākiem nepietiek līdzekļu, lai iesaistītos bērna attīstībai nozīmīgās aktivitātēs, tāpēc programmā uzsvērta nepieciešamība nodrošināt arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas sociālā riska grupu bērniem, ko būtu iespējams panākt ar Jaunsardzes bāzēm un atbalsta skolām.

Īpašas aktivitātes programmā vērstas arī uz to, lai palīdzētu ieslodzījuma vietās nonākušajiem vai no tām iznākušajiem pusaudžiem un jauniešiem, kuriem pastāv risks atgriezties noziedzības pasaulē. Jau šogad un nākamajos divos gados plānots panākt nepilngadīgo personu pastrādāto noziegumu skaita samazinājumu par 5 procentiem ik gadu, kā arī par pieciem procentiem ik gadu samazināt to nepilngadīgo skaitu, kas nostājas uz noziedzības ceļa.

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programma 2009.–2011.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas paredz profilakses pasākumus nepilngadīgo noziedzības novēršanai, kā arī bērnu drošības jautājumu risināšanai atbilstoši nepilngadīgo noziedzību ietekmējošo faktoru kompleksajam raksturam.

Pilns programmas projekts pieejams pielikumā.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ