Rūpnieciskās spridzināšanas darbus varēs veikt bez saskaņošanas ar IeM

15.09.2009

Uzņēmējiem, kas nodarbojas ar rūpnieciskās spridzināšanas darbiem turpmāk vairs nebūs nepieciešams konkrētu darbu veikšanai saņemt speciālu atļauju no Iekšlietu ministrijas. Pietiks ar to, ka uzņēmējs no ministrijas ir saņēmis reģistrācijas apliecību spridzināšanas darbībai un konkrētos darbus saskaņojis ar pašvaldību.


To nosaka šodien, 15.septembrī, valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”.

Vienlaikus valdībā pieņemtie grozījumi svītro no noteikumiem normas, kas saistītas ar elektrošoka iekārtu ražošanu vai remontu, jo Ieroču aprites likumā tās definētas kā speciālie līdzekļi. Ievērojot šajā likumā noteikto, komersantiem, kuri vēlēsies izgatavot vai remontēt elektrošoka iekārtas, turpmāk darbībai būs nepieciešams saņemt licenci Iekšlietu ministrijā.

Tāpat, ņemot vērā iekšlietu sistēmā notikušās pārmaiņas ar valsts aģentūru reorganizāciju, noteikumos precizēts, ka par ieroču un speciālo līdzekļu iegādi un realizēšanu IeM padotībā esošo iestāžu vajadzībām turpmāk būs atbildīga jaunizveidotā Nodrošinājuma valsts aģentūra, kurā apvienota līdzšinējā valsts aģentūra „Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra.

Līdz ar Valsts Būvinspekcijas reorganizāciju, Iekšlietu ministrijai šogad tika uzdots veikt arī Būvinspekcijas funkcijas, kas saistītas ar reģistrācijas apliecību izsniegšanu un pārreģistrēšanu, pagarināšanu vai anulēšanu komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, glabāt šo darbu veikšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ