Latvijas policijas akadēmijas studentiem tiks nodrošināta iespēja pabeigt studijas izvēlētajā specialitātē

17.09.2009

Iekšlietu ministrija (IeM) ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas Universitāti (LU) ir nonākusi pie konceptuāla risinājuma, kas ir maksimāli labvēlīgs Latvijas policijas akadēmijas (LPA) studējošajiem un viņi varēs pabeigt uzsāktās studijas izvēlētajā specialitātē.


Lai nodrošinātu LPA studējošajiem iespēju pēc 2010.gada 1.janvāra, kad tiks likvidēta LPA, turpināt studijas, Iekšlietu ministrija ciešā sadarbībā ar IZM un LU vadību līdz šim ir strādājusi un turpina to darīt, lai nodrošinātu maksimāli labvēlīgu risinājumu LPA studējošajiem gan no studiju ilguma, gan studiju programmu satura viedokļa.

Likvidācijas procesa gaitā tika izskatīti vairāki iespējamie varianti, taču būtiskākais faktors, kas tika ņemts vērā ir nodrošināt studiju programmas, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda būtu maksimāli tuvas tām studiju programmām, kuras īstenoja LPA.

Šobrīd LU ir paudusi gatavību izveidot, tajā skaitā arī licencēt un akreditēt, programmas, kas ir ekvivalentas LPA realizētajām studiju programmām. Tas nozīmē, ka šajās studiju programmās esošajiem LPA studentiem tiks nodrošināti turpmākie studiju posmi un tiesības noteiktajā termiņā iegūt akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pabeigt studijas izvēlētajā specialitātē.

Lai šo risinājumu īstenotu, tiek plānots noslēgt sadarbības līgumu starp LU un LPA par LPA realizētajām studiju programmās ekvivalentu studiju programmu izveidi LU.

LU ir gatava licencēt un akreditēt visas LPA realizētās studiju programmas izņemot akadēmiskā doktora studiju programmu, kuru LU plāno integrēt savā doktora studiju programmā.

Jautājums par šādu risinājumu akceptēts gan LU Studiju programmu padomē, gan LU Juridiskās fakultātes domē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju" LPA ir paredzēts likvidēt 2010.gada 1.janvārī.

Papildu informācija:

Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442,
sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ