Valdība apstiprina Pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu

22.09.2009

Ministru kabinets šodien, 22.septembrī, apstiprinājis noteikumus „Par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas turpmāk darbosies gan visās deviņās republikas nozīmes pilsētās, gan arī katrā novada pašvaldībā.


Kā norāda noteikumu izstrādātāji, lai arī kopskaitā valdība apstiprinājusi 118 komisijas, noteikumos paredzēta iespēja atsevišķām pašvaldībām apvienoties un organizēt kopēju komisiju. Tas darīts ar nolūku, lai atvieglotu darbu mazāko novadu pašvaldībām, jo noteikumu izstrādes gaitā vairāku pašvaldību vadītāji un līdzšinējo civilās aizsardzības komisiju locekļi atzinuši, ka daudzviet nav lietderīgi veidot pašvaldības civilās aizsardzības komisijas viena novada ietvaros, bet gan paplašināt atbildības teritoriju, apvienojoties vairākiem novadiem. Līdz ar to tikai pēc noteikumu ieviešanas visās pašvaldībās būs zināms, cik novados šādas komisijas izveidotas un cik pašvaldības apvienosies, veidojot kopēju komisiju plašākam reģionam.

Valdības sēdē šodien apstiprināts arī Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums, kurā noteikti komisijas uzdevumi un tiesības, kā arī struktūra un darba organizācijas kārtība. Tajā, cita starpā, norādīts, ka komisijas uzdevumos ietilpst analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību. Tāpat komisijas locekļi organizē preses konferences plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, koordinē katastrofu pārvaldīšanai nepieciešamo papildu resursu piesaisti, evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem.

Pašvaldības civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu.

Jaunajām civilās aizsardzības komisijām pašvaldībās darbu jāuzsāk mēneša laikā no noteikumu stāšanās spēkā. 

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ