Zināmas programmas, kuras LU varētu pārņemt no Policijas akadēmijas

08.10.2009

Kļuvušas zināmas studiju programmas, kuras Latvijas Universitāte varētu pārņemt no nākamgad likvidējamās Policijas akadēmijas. Dokumenti programmu licencēšanai un akreditācijai varētu tikt iesniegti par četrām no kopskaitā septiņām šobrīd Policijas akadēmijā īstenotajām studiju programmām.


Policijas akadēmijas studentiem, pārejot uz Latvijas Universitāti pēc akadēmijas likvidēšanas, tiks nodrošināta iespēja studēt analogā profesionālā augstākās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne”, profesionālā bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības”, akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”, kā arī maģistra akadēmiskā studiju programmā „Tiesību zinātne”.

Šobrīd Policijas akadēmijā īstenotā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Civilā drošība un aizsardzība”, kā arī maģistra profesionālā studiju programma „Tiesību zinātne” netiks pārņemtas, jo šajās programmās studējušie līdz Policijas akadēmijas likvidācijai mācības jau būs pabeiguši. Savukārt akadēmisko doktora studiju programmu „Juridiskā zinātne” Latvijas Universitāte plāno integrēt savās doktora līmeņa programmās, jo šajā programmā studējošo skaits ir ļoti niecīgs.

Kā Iekšlietu ministrijai norādījuši Latvijas Universitātes pārstāvji, studentiem nevajadzētu izjust neērtības no Policijas akadēmijas likvidēšanas un pāriešanas Latvijas Universitātes paspārnē. Vairāku kursu docēšanai tiks piesaistīti arī Policijas akadēmijas docētāji. Tāpat, respektējot studentu noslēgtos studiju līgumus, stājoties Policijas akadēmijā, netiek skatīts arī jautājums par studiju maksas paaugstināšanu.

Atgādināsim, ka ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.422 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir uzdots nodrošināt šobrīd akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai.


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ