Vienojas nekompensēt pašvaldībām izdevumus par dzīvesvietas deklarēšanu

22.10.2009

Ministru kabinets ārkārtas sēdē šodien, 22.oktobrī, vienojies izslēgt no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pārejas punktu, kas nosaka no valsts budžeta kompensēt pašvaldībām izdevumus par personu dzīvesvietas deklarēšanu laika posmā no 2006.gada 27.aprīļa līdz 2009.gada 30.jūnijam.


Ņemot vērā, ka valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībās ir ieviesta tikai no šā gada 1.jūlija, kad stājās spēkā jaunais Dzīvesvietas deklarēšanas likums, valdība iepriekš bija apņēmusies pašvaldībām kompensēt ar iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu saistītos izdevumus viena lata apmērā par katru noformēto deklarāciju. Kopumā, pēc Iekšlietu ministrijas aprēķiniem, pašvaldībām atlīdzināmā summa ir 450 867 latu, taču Ministru kabinets šo finansējumu nav iekļāvis nedz nākamā gada Iekšlietu ministrijas budžetā, nedz arī 2011.gadā plānotajā finansējumā, tāpēc iepriekš noteiktā norma par kompensāciju no šim mērķim paredzētā valsts budžeta līdzekļiem nav izpildāma, uzskata IeM.

Līdz jaunā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma stāšanās spēkā šā gada 1.jūlijā, izdevumus par iedzīvotāju dzīvesvietas deklarāciju noformēšanu pašvaldības ir segušas no savu budžetu līdzekļiem. Šobrīd par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībās noteikta valsts nodeva 3 latu apmērā.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ