Turpinās sabiedriskā apspriešanās par EK Zaļo grāmatu „Veicināt jauniešu mācīšanās mobilitāti”

26.10.2009

Eiropas Komisija 2009.gada 8.jūlijā publicēja Zaļo grāmatu par jauniešu mācīšanās mobilitātes veicināšanu. Zaļā grāmata ir balstīta uz augsta līmeņa ekspertu foruma par jauniešu mobilitāti rezultātiem, piedaloties vienpadsmit ekspertiem no dažādām Eiropas Savienības valstīm un politikas nozarēm.


 

Zaļās grāmatas mērķi ir veicināt jauniešu organizētu mācību mobilitāti, mobilitāti starp dalībvalstīm, kā arī veicināt pārrobežu mobilitāti arī starp sektoriem (skolām, augstskolām, uzņēmumiem utt.). Zaļajā grāmatā tiek pievērsta lielāka uzmanība fiziskai mobilitātei, vienlaikus atzīstot arī virtuālās mobilitātes vērtības.

Jau šobrīd Eiropas Komisija sniedz jauniešiem atbalstu, piedāvājot izmantot dažādas programmas (Erasmus, Tempus un Comenius programma, Eiropas Brīvprātīgā darba programma u.c.), kā arī tiek veidoti dažādi atbalsta un informācijas instrumenti (Europass, ECTS, PLOTEUS, Eurodesk, EURES u.tml.), lai atvieglotu jauniešu došanos uz ārzemēm, tādējādi sekmējot jaunu prasmju, valodu un citu zināšanu apguvi, tajā skaitā veicinot jauniešu konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Lai atrastu atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā pārliecināt vairāk jauniešu doties uz ārzemēm, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi?

  • Kādi šķēršļi ir jāpārvar mobilitātes jomā?

  • Kā visi dalībnieki – Komisija, dalībvalstis, reģioni, izglītības un mācību iestādes un NVO – var apvienot spēkus jaunā partnerībā mācību mobilitātei?

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanos par Zaļo grāmatu, kas ilgs līdz 2009.gada 15.decembrim, ikvienu aicinot izteikt savu viedokli par jauniešu mobilitātes iespējām, aizpildot anketu (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=greenpaper&lang=en), kas ir pieejama visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās. 

Atbildes apkopos, izmantojot tiešsaistē aizpildīto anketu rezultātus un rakstiskus komentārus, labās prakses piemērus, kurus var sūtīt uz e-pastu:  eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu vai pa pastu: Green Paper, DG EAC/B3 MADO 11/14 European Commission, B-1049 Bruxelles.

Komisija aicina turpināt attīstīt mobilitātes jēdzienu un aptvert visus jauniešus, kuri piedalās mācību procesā, piemēram, skolā, augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, praksē, neformālā izglītībā vai brīvprātīgajā darbā.

Vairāk informācijas  par Zaļo grāmatu „Veicināt jauniešu mācīšanās mobilitāti” skatīt šeit: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ