Latvija neplāno piedalīties pilotprojektā par starptautisko aizsardzību saņēmušo personu pārvietošanu no Maltas uz citām ES dalībvalstīm

28.10.2009

Ievērojot, ka starptautisko aizsardzību saņēmušo personu pārvietošana no vienas ES dalībvalsts uz citu ir atkarīga no katras dalībvalsts uzņemšanas kapacitātes, Latvija šobrīd neplāno iesaistīties nākamgad plānotā pilotprojekta pasākumos, kas saistīti ar šādu personu uzņemšanu savā teritorijā no Maltas.


Šādu oficiālo valsts pozīciju vakar, 27.oktobrī, notikušajā sēdē apstiprinājis Ministru kabinets, izvērtējot Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ES Pilotprojektu starptautisko aizsardzību saņēmušo personu pārvietošanai no Maltas uz citām ES dalībvalstīm.

Kā skaidro Iekšlietu ministrijā, kas ir atbildīgā institūcija par valsts realizēto migrācijas politiku, Eiropas Savienības valstu vadītāji, atbalstot pilotprojekta uzsākšanu ar Maltu, ir atzīmējuši, ka dalībvalstu dalība tajā ir brīvprātīga, un pilotprojekta sekmīga norise ir atkarīga no vairākiem apstākļiem, to skaitā, dalībvalstu uzņemšanas kapacitātes. Diemžēl šobrīd Latvijas patvēruma sistēmai ir ierobežota uzņemšanas kapacitāte, tādēļ mūsu valsts dalība šajā pilotprojektā nebūtu ilgtermiņa risinājums iesaistītajām personām. Turklāt Latvija vienmēr ir vērsusi uzmanību arī uz iespējamiem riskiem, jo šāda personu pārdales mehānisma iedibināšana var kļūt par jaunu personu pievilkšanas magnētu – arvien vairāk personu var izmantot ļaunprātīgi to, ka pēc ieceļošanas vienā valstī pārvietošanas programmas ietvaros tie tiks pārcelti uz citu valsti pieteikuma izskatīšanai. Tādējādi ieceļotājs tiek attālināts no izcelsmes valsts un pieteikuma noraidīšanas gadījumā personas atgriešana atpakaļ kļūst apgrūtinošāka.

Rezervēta attieksme pret šāda mehānisma izveidi gan nenozīmē, ka Latvija neatbalsta solidaritātes stiprināšanu starp dalībvalstīm. Kā skaidro Iekšlietu ministrijā, kā atbalstu Vidusjūras migrācijas problēmu risināšanā Latvija var piedāvāt savu dalību FRONTEX (Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām) organizētajās kopīgajās misijās un operācijās. Valsts robežsardzes darbinieki jau šogad ir piedalījušies vairākās šādās FRONTEX organizētajās kopīgajās misijās reģionā.

Jau vēstīts, ka Eiropas Savienībā imigrācijas jautājumiem un sevišķi nelegālās imigrācijas situācijai Vidusjūras reģionā šobrīd ir piešķirta augsta prioritāte. Eiropadome ir uzsvērusi nepieciešamību pēc koordinētiem brīvprātīgiem pasākumiem, lai pārvietotu starptautisko aizsardzību saņēmušās personas no dalībvalstīm, kuras šobrīd saskārušās ar īpašu un nesamērīgu spiedienu. No 2010.gada par Eiropas Bēgļu fonda finansējumu tiek plānots uzsākt šādu izmēģinājuma pilotprojektu ar Maltu, kur šobrīd starptautisko aizsardzību pieprasošo personu skaits proporcionāli pret valsts iedzīvotāju skaitu ir tik ievērojams, ka būtiski tiek apgrūtināta un pat apdraudēta šīs valsts patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmu funkcionēšana. Jau šobrīd starptautisko aizsardzību saņēmušās personas no Maltas ir pārvietotas uz vairākām ES dalībvalstīm – Nīderlandi, Vāciju, Lietuvu, Īriju, Portugāli un Franciju. Kopumā tuvākajā laikā šāda pārvietošana no Maltas būtu nepieciešama vēl aptuveni 2000 starptautisko aizsardzību saņēmušām personām.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv


Atpakaļ