Visaptveroša iekšlietu sistēmas restrukturizācija ļauj nesamazināt atalgojumu

02.11.2009

Dienā, kad 2010.gada valsts budžeta projekts tiek iesniegts Saeimā, iekšlietu ministre Linda Mūrniece pauž gandarījumu, ka budžetā izdevies sasniegt gandrīz Ls 31 mlj. ietaupījumu, galvenokārt veicot plašas strukturālās reformas nevis samazinot atalgojumu. Tā, piemēram, policistiem atalgojums un sociālās garantijas nākamajā gadā netiks samazinātas.

 


Iekšlietu ministre Linda Mūrniece norāda: „2009.gads visā iekšlietu sistēmā ir bijis lielu pārmaiņu gads – kardināli izmainīta gan ministrijas centrālā aparāta struktūra un optimizēts darbinieku skaits, gan arī padotībā esošie dienesti veikuši nozīmīgas reformas, kas kopumā nākamā gada budžetā varētu dot 31 miljonu latu lielu ietaupījumu, tai pat laikā saglabājot efektīvu sistēmas darbību. Lielu uzsvaru likām tieši uz centrālā aparāta funkciju pārskatīšanu un struktūras optimizēšanu, atsakoties arī pilnībā no atsevišķu funkciju īstenošanas, samazinot nodarbināto skaitu un atalgojumu, struktūrvienību skaitu samazinot no sešpadsmit uz deviņām, likvidējot visu struktūrvienību vietnieku amatus, četru valsts sekretāra vietnieku amatus samazinot uz diviem, kā arī uz pusi samazinot aģentūru skaitu. Šo darbību rezultātā panāktais ietaupījums mums ir ļāvis nākamajā gadā atalgojumu sistēmas darbiniekiem atstāt esošajā līmenī.”

Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā tika veiktas vērienīgas strukturālās reformas, kā rezultātā valsts sekretāru vietnieku skaits tika samazināts no četriem uz diviem, bet līdzšinējo 16 patstāvīgo struktūrvienību vietā darbojas tikai 9. Līdz ar administratīvās struktūras optimizāciju amata vietu skaits ir samazināts par 18 vienībām, kas izdevumus šogad ļāvis samazināt par Ls 94 085, bet nākamā gada budžetā šis ietaupījums ir plānots vairāk nekā divas reizes lielāks – Ls 234 492.
Kopumā sistēmā veiktās strukturālās reformas jau šogad ļāvušas amata vietu skaitu samazināt par 2275 vienībām, vienlaikus saglabājot savu spēju pildīt noteiktās funkcijas.

Vērienīgas strukturālās reformas veiktas Valsts policijā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Tika likvidētas atsevišķas pārvaldes vai reorganizēta to struktūra, veikta arī administratīvā aparāta optimizācija. Piemēram, Valsts policijā līdzšinējo 28 rajona pārvalžu vietā izveidoti pieci reģionālie centri. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē šogad veiktas centrālo un teritoriālo nodaļu strukturālās reformas un reorganizācijas. Slēgtas vairākas nodaļas, kas ļāvis samazināt izdevumus par telpu nomu, savukārt pāreja uz nepilnu darba laiku (PMLP nodaļas bija pārgājušas uz 4 darba dienu nedēļu, piektdienās apmeklētājus nepieņemot) samazinājusi gan atalgojuma fondu, gan saimnieciskos izdevumus.

Plaši veikta arī aģentūru reorganizācija, to skaitu samazinot uz pusi. Tādējādi Iekšlietu ministrijas pakļautībā šobrīd atrodas 3 aģentūras. Tāpat arī, apvienojot aģentūru funkcijas, samazināts šajās aģentūrās strādājošo skaits.

Kā uzsver iekšlietu ministre Linda Mūrniece, budžeta izdevumu samazināšanas pasākumi dienestiem šogad ir bijis nozīmīgs pārbaudījums, taču viņa ir gandarīta par paveikto un uzskata, ka pat šobrīd pieaugošas slodzes apstākļos dienesti joprojām ir spējīgi pilnvērtīgi pildīt sev uzdotās funkcijas. „Iekšlietu ministrija bija viena no pirmajām valsts pārvaldes iestādēm, kas nopietni ķērās pie izdevumu samazināšanas, un tas ļauj uz nākamā gada budžetu raudzīties nedaudz cerīgāk. Tā kā šīs reformas ir bijušas tik vērienīgas un savlaicīgas, tas ļāvis mums nesamazināt algas darbiniekiem tik ļoti kā citās valsts pārvaldes iestādēs, bet nākamgad tas ļaus mums policistiem saglabāt atalgojumu un sociālās garantijas esošajā līmenī. Veiktajām izmaiņām iekšlietu sistēmā nevajadzētu atstāt ietekmi uz iedzīvotājiem pieejamā pakalpojuma kvalitāti – policija joprojām izbrauks uz izsaukumiem un patrulēs pa ielām, ugunsdzēsēji nodrošinās palīdzību ugunsgrēku vai nelaimju gadījumos, robežsargi uzraudzīs valsts robežu un citi dienesti pildīs savus pienākumus.”

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ