Detektīvdarbības licences plāno izsniegt uz nenoteiktu laiku

05.11.2009

Iekšlietu ministrija sagatavojusi un šodien, 5.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts par grozījumiem Detektīvdarbības likumā, kurā paredzēts, ka komersantiem nebūs jāpagarina licences derīgumu termiņš, jo tās būs beztermiņa, proti, komersantiem tiks vienkāršotas administratīvās procedūras un nebūs pēc licences derīguma termiņa beigām no jauna jāveic administratīvās procedūras jaunas licences saņemšanai.

 


Grozījumi likumā izstrādāti saskaņā ar šā gada 4. februāra Ministru kabineta rīkojumu par „Pasākumu plāna administratīvo procedūru vienkāršošanai pakalpojumu sniegšanas jomā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ieviešanu”.

Šobrīd Detektīvdarbības likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka licenci un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniedz uz pieciem gadiem. Ņemot vērā, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā noteikto, ka vispārīgā gadījumā pakalpojumu sniedzējam piešķirtā atļauja nav ar ierobežotu termiņu, tad nav pamata turpmākai fiksētas darbības termiņa licenču detektīvdarbības veikšanai izsniegšanai un šo licenču darbības termiņa pagarināšanai un ar to saistītām administratīvām procedūrām.

Grozījumi neattiecas uz sertifikātu izsniegšanu personām, kas nodarbojas ar detektīvdarbību, jo fiksētas darbības termiņa sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu minētajā sertifikātā esošās personas fotogrāfijas atbilstību detektīva ārējam izskatam, līdz ar to paliek spēkā jau iepriekš pastāvošā norma.

Tāpat grozījumos tiek paredzēts, ka ziņas par licencēm un sertifikātiem reģistrēs Valsts policija Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā un reģistrējamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām tiks piešķirta piekļuve šajā sistēmā iekļautajām ziņām noteiks Ministru kabinets.
 
Papildus tam būs nepieciešami arī MK noteikumi par licences un sertifikāta izsniegšanas, sertifikāta darbības laika pagarināšanas, licences un sertifikāta anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un licences un sertifikāta izsniegšanas, sertifikāta darbības laika pagarināšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī par licences un sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta pagarināšanu maksājamās valsts nodevas apmēru.


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ