Apspriež situāciju cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā

11.11.2009

Vakar, 10.novembrī, Iekšlietu ministrijā notika neformālā sanāksme starp ASV Vēstniecības Latvijā pārstāvjiem (konsuls Timothy P.Buckley un vice konsuls Scott M.Simpson) un Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts policijas un Valsts robežsardzes pārstāvjiem, kurā tika pārrunāta aktuālā informācija par Latvijas kompetento iestāžu progresu cīņā ar cilvēktirdzniecību 2009.gadā.


Sanāksmē tika pārrunāti arī jautājumi, kas saistīti ar  izmeklējamo lietu skaitu cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā, personu nosūtīšanai seksuālai izmantošanai apkarošanas jomā un šo noziegumu izdarīšanas tendencēm.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija situācija par cilvēktirdzniecības upuru rehabilitāciju un nepieciešamību pēc tiesiskā regulējuma pilnveidi, kas ļautu samazināt biroktārisko procedūru kopumu, lai pēc iespējas ātrāk piešķirtu nepieciešamo finansējumu upuru rehabilitācijai nevalstiskajam sektoram. ASV pārstāvji īpašu uzmanību vērsa uz nepieciešamību pēc iespējas plašāk iesaistīt nevalstisko sektoru rehabilitācijas programmās. Tāpat ne mazāk svarīgs jautājums ir par  apmācības programmām policijas un robežsardzes darbiniekiem, kā arī prokuroriem un tiesnešiem.

Tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar tādu cilvēktirdzniecības formu kā fiktīvās laulības. Šī cilvēktirdzniecības forma īpaši izplatīta ir  Īrijā, kur tiek iesaistītas arī Latvijas pilsones. Ņemot vērā, ka Īrijā fiktīvas laulības netiek uzskatītas par likumpārkāpumu, tas apgrūtina Latvijas policijas darbu, jo noziegumu īstenošanā iesaistītās personas netiek sauktas pie kriminālatbildības.

Šobrīd Valsts policija ir panākusi, ka Eiropas Savienības aģentūra Eurojust ir paudusi gatavību noteikt šo noziegumu apkarošanu kā prioritāti.

Ņemot vērā, ka sanāksme notika pirms ASV starpnovērtējuma ziņojuma par cilvēktirdzniecības stāvokli (Interim Assesment Report) sagatavošanas, tika apstiprināta abpusēja pušu vēlme sagatavot objektīvu un pielietojamu informāciju, kas, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, atbilstu faktiskajai situācijai Latvijā.

Kā atzina ASV konsuls Timothy P.Buckley: "Ziņojums pats par sevi nevar tikt uzskatīts par mērķi, jo cīņa pret cilvēktirdzniecību ir process, kā rezultāts ir atkarīgs no visu iesaistīto sadarbības iestāžu un organizāciju pilnvērtīgas līdzdalības”. Tādēļ Iekšlietu ministrija, kas ir koordinējošā iestāde par valsts programmas cīņai pret cilvēktirdzniecību ieviešanas koordināciju, aicina visām iesaistītajām iestādēm un organizācijām arī turpmāk ar pilnu atdevi savstarpēji sadarboties programmas noteikto mērķu sasniegšanā.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ