Pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtību noteiks atsevišķs likums

12.11.2009

Iekšlietu ministrija sagatavojusi un šodien, 12.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums”, kurā paredzēta pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, atbilstības novērtēšanas, marķēšanas, glabāšanas, realizēšanas, iegādāšanās, pārvadāšanas un izmantošanas kārtība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū prasībām.

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar 2007.gada 23.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (2007/23/EK) par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū, kuras mērķis ir nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū, ieviešot vienādus standartus Kopienas teritorijā.

Saskaņā ar direktīvas 2007/23/EK 21.pantu dalībvalstīm līdz 2010.gada 4.janvārim jāpieņem normatīvie akti atbilstoši direktīvas prasībām.

Pašlaik pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ieroču aprites likums un Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumi Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”.

Likumprojektu iespējams aplūkot:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40152912

 

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ