Kriminālsoda - aresta izpildi jānodrošina Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādēm

12.11.2009

Iekšlietu ministrija sagatavoja un šodien, 12.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā”, kas paredz, ka kriminālsodu – arestu, kas piespriests kā pamatsods, izpilda Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādes.


Izvērtējot situāciju un finansiālās iespējas, secināts, ka šobrīd Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās nav iespējama kriminālsoda – aresta izpilde, jo tās nav piemērotas personu ilgstošai turēšanai nebrīvē. Tāpat tās neatbilst Latvijas Sodu izpildes kodeksā aresta izpildes paredzētajām prasībām, līdz ar to, lai īstenotu šo normu, būtu nepieciešams veikt nopietnus būvniecības darbus, kuru nodrošināšanai  nav atbilstoša finansējuma. 

Iekšlietu ministrija uzskata, ka aresta izpildes nodošana Iekšlietu ministrijas kompetencē neveicina valsts pārvaldes institūciju efektīvu funkciju sadalījumu, jo Valsts policija veic izmeklēšanas, nevis  kriminālsodu izpildes funkcijas.

Šobrīd Latvijas Sodu izpildes kodeksa 5.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka kriminālsodu – arestu, kas piespriests kā pamatsods, izpilda Valsts policijas iestādes, savukārt kodeksa 127.panta pirmā daļa paredz, ka ar arestu notiesātie tiek turēti kopieslodzījumā Valsts policijas iestādēs arestam iekārtotās izolētās un apsargājamās telpās. Saskaņā ar likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” pārejas noteikumiem līdz 2010.gada 1.martam netiek piemērots Krimināllikumā paredzētais soda veids – arests, savukārt Latvijas Sodu izpildes kodeksa pārejas noteikumos minēts, ka Ministru kabinetam jānodrošina, lai līdz 2010.gada 1.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida – aresta – izpildi.

Ar likumprojektu tiek grozīts Latvijas Sodu izpildes kodeksa 5.panta pirmās daļas 1.punkts un izslēgts 5.panta pirmās daļas 2.punkts, paredzot, ka kriminālsodu – arestu, kas piespriests kā pamatsods, izpilda Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādes.

Likumprojekts paredz grozīt Latvijas Sodu izpildes kodeksa 127.panta pirmo daļu,  paredzot, ka ar arestu notiesātie tiek turēti kopieslodzījumā brīvības atņemšanas iestādēs arestam iekārtotās izolētās un apsargājamās telpās.

Ar likumprojektu tiek svītrots Latvijas Sodu izpildes kodeksa pārejas noteikumu 1.punkta 2.apakšpunkts.

 

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ