Tiekas ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, lai informētu par kultūras vērtību aizsardzības jautājumiem

17.11.2009

Šodien, 17.novembrī, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā tika organizēta tikšanās ar vārākiem reliģisko organizāciju pārstāvjiem, lai informētu par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzsākto projektu „Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai”.

Šis projekts tiek attīstīts Eiropas Kopienas programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros. Projekta ietvaros plānots veikt gan tehniskus, gan funkcionālus, gan arī metodoloģiskus pasākumus, kas saistīti ar zagto un zudušo kultūras un mākslas (t.sk. ar reliģiju saistīto kultūras un mākslas vērtību) objektu uzskaiti. Tāpat plānots būtiski uzlabot informācijas apmaiņu gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības dalībvalstu un starptautiskā līmenī.

Viena no projekta gaitā veicamajām pamata aktivitātēm ir saistīta ar vienotas metodoloģijas izstrādi kultūras un mākslas objektu apraksta un digitālo fotoattēlu veidošanai. Līdz nākamā gada beigām paredzēts izstrādāt bezmaksas elektronisko pakalpojumu ar kura palīdzību kultūras un mākslas objektu īpašnieks pēc vienota standarta varēs izveidot savā  īpašumā vai valdījumā esošo kultūras/mākslas objektu aprakstus, fotoattēlus. Tādējādi kultūras/mākslas objekta zādzības gadījumā tā apraksts un fotoattēli varēs tikt nekavējoties nodoti tiesību aizsardzības iestādēm meklēšanas izsludināšanai nacionālajā vai starptautiskajā līmenī.  Paredzēts, ka apraksti un fotoattēli glabāsies pie īpašnieka un tiesību aizsardzības iestāžu rīcībā tie nonāks tikai zādzības gadījumā. Plānots, ka šis pakalpojums būs pieejams kā valsts iestādēm, tā privātpersonām un dažādām organizācijām.

Ņemot vērā, ka tieši ar reliģiju saistītās kultūras un mākslas vērtības visvairāk pakļautas zādzības riskam, šodien ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar plānotā elektroniskā pakalpojuma ieviešanas iespējām un izmantošanas aspektiem. Kā piemēram, par reliģiskajām organizācijām piederošo kultūras objektu apraksta un fotoattēlu veidošanu, izmantojot e-pakalpojuma piedāvātās iespējas.

Reliģisko organizāciju pārstāvji konceptuāli atbalstīja Informācijas centra uzsākto projektu, vienlaikus sniedzot arī vairākus praktiskus padomus efektīvāku rezultātu sasniegšanai. Tāpat pēc tikšanās tika nolemts turpināt savstarpējo sadarbību, nepieciešamības gadījumā pieaicinot reliģisko organizāciju pārstāvjus komentāru un priekšlikumu sniegšanai par izstrādātiem tehniskiem risinājumiem un metodoloģiskiem aspektiem.

Sanāksmē piedalījās Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas, Latvijas Septītās dienas Adventistu Baznīcas pārstāvji, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Muitas kriminālpārvaldes un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārstāvji.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama http://www.ic.iem.gov.lv/files/node_438_2.pdf  


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ