Ministru prezidenta apsveikums Valsts policijas darbiniekiem

04.12.2009

Godātie policisti un policijas darbinieki! 

Šodien ir Jūsu svētki - Policijas diena. Jūs pārstāvat to profesiju loku, bez kurām sabiedrība nevar pastāvēt – nevar justies droša un aizsargāta. Sabiedriskā drošība ir viens no pamatuzdevumiem, par ko atbildību uzņemas valsts. Tādēļ arī ikviena policista atbildība ir valstiska šī jēdziena vistiešākajā nozīmē, jo Jūs savus pienākumus veicat valsts vārdā.Šajā dienā mēs godinām policistus, kas gājuši bojā, godprātīgi pildot savus dienesta pienākumus, un suminām labākos, kas ikdienā profesionāli un apzinīgi strādā, gan novēršot, gan atklājot likuma pārkāpumus. Šajā dienā mēs arī vairāk aizdomājamies par to, kādam ir jābūt profesionālam policistam un kāda situācija ir šobrīd.

Ekonomiskā krīze un pārmaiņas valstī ir atstājušas iespaidu arī uz policijas darbinieku ikdienu. Jums nākas strādāt arvien pieaugošas slodzes apstākļos, bet par mazāku atalgojumu. Pieaugot noziedzības līmenim valstī, sabiedrība izjūt arvien lielākas bailes par savu drošību un tāpēc arvien vairāk sagaida palīdzību no policijas. Diemžēl ar augstu sabiedrības uzticību policijai nevaram lepoties. Bet šādu attieksmi varat mainīt tieši Jūs, policisti, kas ikdienā strādā ar iedzīvotājiem. Strikta, taču godīga rīcība, profesionāli veikti pienākumi un atsaucība ir tās īpašības, kas veicinās sabiedrības cieņu un uzticību.

Valdībā sabiedrisko kārtību un drošību esam pasludinājuši par vienu no 2010.gada prioritātēm, kas nozīmē, ka iekšlietu sistēmas budžeta samazinājums ir daudz mazāks nekā citās nozarēs. Tas ir ļāvis nākamgad Jums nesamazināt atalgojumu un saglabāt visas sociālās garantijas. Diemžēl, ir tā, ka prioritārajām jomām krīzes apstākļos nevis palielina finansējumu, bet gan piemēro viszemāko izdevumu samazinājumu. Vienlaikus krīze liek pārvērtēt sistēmu, atteikties no nelietderīgiem izdevumiem un dod iespēju strādāt tiem, kas patiesi jūt aicinājumu kalpot sabiedrībai. Tas ir ieguvums no šī grūtā perioda. Tomēr krīze nav nepārvarama, un es ticu, ka mēs visi no tās iziesim zinošāki, stiprāki un pašapzinīgāki.

Valdība turpina darbu pie normatīvo aktu izmaiņām un papildinājumiem, lai uzlabotu policijas darba apstākļus. Bet no Jūsu puses tiek gaidīta sapratne, godprātība un profesionalitāte, ikdienā veicot savus darba pienākumus. Šis ir arī tāds posms, kad tikai palīdzot cits citam, un atbalstot viens otru, mēs pārvarēsim laicīgos pārbaudījumus, nosargājot ticību gan sev, gan savai valstij.

Apsveicu Jūs Policijas dienā, paužot vislielāko cieņu un sakot paldies tiem policijas darbiniekiem, kas apzinīgi un profesionāli veic savus dienesta pienākumus, lai cilvēki Latvijā varētu justies droši un pasargāti.

Patiesā cieņā,
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ