Iekšlietu ministrija gatavojas iespējamajiem plūdiem

09.02.2010

Iekšlietu ministrija kopā ar atbildīgajiem dienestiem jau laikus gatavojas iespējamajiem plūdiem. Atbildīgie iekšlietu sistēmas dienesti ir izstrādājuši rīcības plānu, kā rīkoties plūdu gadījumā, un šobrīd notiek nepieciešamie sagatavošanās darbi. Lai pārrunātu iespējamo rīcību plūdu gadījumā, kā arī valsts un pašvaldību institūciju gatavību pavasara plūdiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir lūdzis sasaukt Krīzes vadības padomi.


„Visā Latvijā ir sasnigusi bieza sniega kārta un ūdenstilpnēs izveidojies biezs ledus, tāpēc prognozes, ka šogad gaidāmi ievērojami plūdi, uztveram ļoti nopietni un tiem arī rūpīgi gatavojamies. Ja iestāsies straujš atkusnis, mēs būsim sagatavojušies un darīsim visu iespējamo, lai plūdu sekas būtu pēc iespējas mazākas,” pauž iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Krīzes vadības padomes sēde notiks 2010.gada 8.martā plkst. 12.00. Tajā ir aicināta piedalīties Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, lai ziņotu par plūdu riskam pakļauto pašvaldību gatavību plūdiem, kā arī par finanšu līdzekļu izlietojumu un veiktajiem pasākumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 25. jūlija rīkojumu Nr.452 „Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu īstermiņa pasākumiem plūdu draudu novēršanai Jēkabpilī, Jēkabpils rajona Salas pagastā un Aizkraukles rajona Pļaviņās”. Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ziņos par meteoroloģiskajām prognozēm un plūdu iespējamību šajā pavasarī.

Lai nodrošinātu spēju operatīvi reaģēt un veikt neatliekamos glābšanas darbus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības plūdu apdraudētajās pilsētās un novados ir nodrošinātas ar glābšanas laivām, pārvietojamām elektrostacijām un citu aprīkojumu plūdu gadījumiem. Nepieciešamības gadījumā, lai mazinātu plūdu izraisītās sekas, dienests var izmantot civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu iedzīvotāju brīdināšanai par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos), ieslēdzot trauksmes sirēnas un sniedzot informāciju radio un televīzijā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu pretplūdu pasākumi ir definēti kā pašvaldību autonomā funkcija. Civilās aizsardzības likumā ir noteikti pašvaldību uzdevumi - piedalīties preventīvajos pasākumos attiecīgajā administratīvajā teritorijā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā, kā arī veikt iedzīvotāju evakuāciju no apdraudētajām teritorijām, nodrošinot pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ