Cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits nepieaug

26.02.2010

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi Iekšlietu ministrijas un tās pārraudzībā esošo iestāžu darbības un rezultātu novērtējumu cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā 2009.gadā.

 


Aizvadītajā gadā Latvijā nav konstatēts neviens cilvēku tirdzniecības tranzīta gadījums un tā ir bijusi tikai cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts.  Tāpat Latvija aizvadītajā gadā nav bijusi mērķa valsts cilvēku tirdzniecībai no citām Eiropas savienības valstīm un trešajām valstīm, taču ir vērojams fiktīvo laulību  gadījumu pieaugums.

Eksperti uzskata, ka līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos ir pieaudzis to personu skaits, kas ir gatavas iesaistīties prostitūcijā kā Latvijā, tā arī citās valstīs labprātīgi. Tas nozīmē, ka iesaistīšana prostitūcijā vairs nenotiek pielietojot piespiedu mehānismus, bet gan balstoties uz savstarpējās materiālās izdevības principa.

Aizvadītajā gadā nav konstatēti arī seksa tūrisma gadījumi, kā arī, pateicoties ieviestajām izmaiņām likumdošanā un intensīvam policijas darbam, nav konstatēts neviens gadījums, kad prostitūcijā būtu iesaistītas nepilngadīgas personas.

Lai novērstu cilvēktirdzniecības gadījumus un samazinātu pieprasījumu pēc prostitūcijas pakalpojumiem, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar citām institūcijām ir ieguldījusi nopietnu darbu likumdošanas pilnveidošanā un vairāku gadu garumā ir pilnveidots Krimināllikums:  :
- ir aizliegta jebkura trešās personas darbība, kas veicina prostitūciju;
- personai, kas nodarbojas ar prostitūciju (abu dzimumu) ir atļauts piedāvāt vai sniegt seksuālos pakalpojumus par maksu tikai dzīvojamā telpā, kas ir tās īpašums vai par kuru tā ir noslēgusi īres līgumu un tie klienti, kas pārkāpj šos noteikumu, tiek administratīvi sodīti vai atkārtoti gada laikā tiek saukti pie kriminālatbildības;
- kriminalizēta ir nepilngadīgo iesaistīšana prostitūcijā, gadījumos, ja klients zināja, ka prostitūta ir nepilngadīga;
- personu piespiešana nodarboties ar prostitūciju;
- kriminalizēta ir savešana, bordeļu izveidošana, uzturēšana un sutenerisms.

Ziņojumā ietverta informācija arī par palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem un upuru aizsardzības pasākumiem, preventīvo darbu un apmācībām, kā arī starptautisko sadarbību cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā.

Iekšlietu ministrija uzskata, ka cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā iesaistītās Iekšlietu ministrijas padotības iestādes turpina efektīvi pildīt tām noteiktos uzdevumus un īstenot cilvēku tirdzniecības politikas prioritātes. Iekšlietu ministrija ir nodrošinājusi tādu normatīvo aktu sistēmas izstrādi, kas šobrīd viennozīmīgi, ir uzskatāma par likumdošanas labāko praksi, kas atbilst visām starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām. Iekšlietu ministrija turpina īstenot izvirzītos mērķus, noteiktās aktivitātes un projektus cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai.

Viss ziņojuma teksts pieejams IeM mājas lapā –  http://www.iem.gov.lv/lat/nozare/in/


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ