Latvija ir parādījusi progresu, pievēršoties cilvēku tirdzniecības problēmām

05.03.2010

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts departamenta 2010.gada 24.februārī publicētajā starpnovērtējuma ziņojumā par progresu cilvēku tirdzniecības novēršanā pausts, ka Latvijas valdība ir parādījusi progresu pievēršoties cilvēku tirdzniecības problēmām.

 

Neskatoties uz to, ka Latvija ierindota 2.līmenī ar īpašu novērošanas statusu[1], ir akcentētas vairākas ļoti būtiskas pozitīvas iezīmes – pieejamāki kļuvuši valsts apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem. 2008.gadā valsts apmaksāta rehabilitācija bija pieejama vien 43%, tad aizvadītajā gadā tie jau bija pieejami 71% cilvēku tirdzniecības upuru. Tāpat atzinīgi novērtēti policijas centieni identificēt cilvēku tirdzniecības upurus starp sievietēm, kuras nodarbojas ar ielu prostitūciju, kā arī novērtēti nozaru ministriju centieni pievērst sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un palielināt sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecības riskiem un draudiem, organizējot preses konferences, ievietojot publikācijas internetā, apmeklējot skolas, kā arī organizējot informatīvo tālruni ceļotājiem.
Atzinīgi novērtēts fakts, ka 2009.gada desmit mēnešos četri no desmit cilvēku tirgotājiem bija notiesāti ar reālu brīvības atņemšanu.
 
Ikgadējais ASV cilvēku tirdzniecības ziņojums par 175 valstu valdību centieniem apkarot cilvēku tirdzniecības smagākās formas tiek uzskatīts par visaptverošāko ziņojumu visā pasaulē. Ziņojuma dati rada globālu sapratni un mudina valstis veikt efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību.
ASV cilvēku tirdzniecības ziņojums kalpo kā svarīgākais diplomātiskais instruments, ar kuru ASV valdība mudina valstis uz līdzdalību un apņemšanās pastiprināšanu cīņā ar piespiedu darbu, seksuālu izmantošanu un mūsdienu verdzību.
 
Starpnovērtējuma ziņojums pieejams ASV Valsts departamenta mājas lapā http://www.state.gov/g/tip/rls/reports/2010/137250.htm
 
 
Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


[1] 2. līmenis ar īpašas novērošanas statusu nozīmē, ka šo valstu valdību rīcība neatbilst pilnā apjomā minimuma standartiem cilvēku tirdzniecības novēršanā, cietušo upuru skaits ir ļoti ievērojams un valstu valdības nespēj sniegt pamatotus pierādījumus par centienu palielināšanu, lai apkarotu cilvēku tirdzniecības smagās formas. Minimuma standarti cilvēku tirdzniecības novēršanā noteikti 2000.gada Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības aktā (Trafficking victims protection act of 2000), kuru galvenie mērķi ir preventīvais darbs, palīdzības sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem un cilvēku tirgotāju kriminālvajāšana. Laika posmā no 2002.gada līdz 2008.gadam Latvija ASV Valsts Departamenta ikgadējos ziņojumos par cilvēku tirdzniecību ir ierindota 2.līmenī, kas nozīmē, ka valsts valdības rīcība pilnībā neatbilst Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības aktā noteiktajiem standartiem, taču tiek īstenoti būtiski centieni, lai tos sasniegtu.

Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ