Notiks Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme

21.04.2010

Piektdien, 23.aprīlī, Briselē notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kurā Latvijas nostāju par Šengenas informācijas sistēma II (SIS II) tālāko izstrādi paudīs Latvijas Republikas Pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Normunds Popens.

Prezidentūra Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē vēlas apstiprināt, ka SIS II ieviešana ir jāveic saskaņā ar pašreizējo projektu, ievērojot 2009.gada jūnija Padomes secinājumos par tālāku SIS II attīstības virzienu paredzēto kārtību.

Latvija jau iepriekš ir paudusi viedokli, ka ir svarīgi sabalansēt tehniskos aspektus un riskus, kā arī finanšu un administratīvos resursus, kas jau ir ieguldīti un nepieciešami projekta tālākai realizācijai. Līdz ar to šobrīd ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sagatavot un apstiprināt provizorisku projekta attīstības grafiku un aprēķināt finansiālo ietekmi, lai varētu pilnvērtīgi turpināt darbu pie SIS II attīstīšanas gan Eiropas Savienības, gan nacionālajā līmenī.

Tādējādi, ievērojot SIS II izveides prioritāti ES kopējai brīvības, drošības un tiesiskuma telpai, Latvija atbalsta Padomes secinājumus, kas paredz turpināt SIS II izveidi uz esošā projekta pamata un vienlaikus aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk sagatavot augstāk minēto informāciju.

Sanāksmes laikā tiks apspriesti arī virkne citu jautājumu. Tā piemēram tiks apstiprināts Eiropas Pakts cīņai pret narkotisko vielu starptautisko kontrabandu – kokaīna un heroīna izplatības novēršanu, kas paredz politiskās koordinācijas stiprināšanu, lai apkarotu narkotiku starptautisko kontrabandu, kā arī vairākus konkrētus pasākumus heroīna un kokaīna kontrabandas apkarošanai. Šobrīd pasākumi tiks koncentrēti tieši Ziemeļāfrikas, Vidusjūras un Balkānu reģionā esošo narkotiku kontrabandas ceļu apkarošanai. Vienlaikus pakts neizslēdz iespēju, ka nākotnē varētu tikt veikti nepieciešamie ES līmeņa pasākumi arī citos reģionos, kur ir attīstīti vai attīstīsies narkotiku kontrabandas ceļi. Narkotiku paktā ietvertie pasākumi ir balstīti uz jau esošo iniciatīvu un struktūru stiprināšanu, nevis konceptuāli jaunu pasākumu izstrādi un ieviešanu.

Vēl sanāksmes laikā plānots dalībvalstīm prezentēt rīcības plānu Stokholmas programmas ieviešanai, kas ir 2009.gada 11.decembra Eiropadomes sanāksmē apstiprināta Daudzgadu programma „Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs”, kurā ietverti virkne veicamo pasākumu tieslietu un iekšlietu jomā Eiropas Savienībā laika posmam no 2010. – 2014.gadam, kā arī plānots informēt dalībvalstis par ES un ASV Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmi, kas notika šā gada 8.-9.aprīlī. Savukārt Austrijas delegācija dalīsies pieredzē saistībā ar ad hoc sadarbības izveidi sporta pasākumos (Eiropas Futbola čempionāts EURO 2008).

 
Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ