Plāno mainīt prasības detektīvdarbības licencēšanai un sertifikācijai

22.04.2010

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 22.aprīlī, izskatīts Iekšlietu ministrijas izstrādātai Ministru kabineta noteikumu projekts „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”, kas nosaka beztermiņa speciālo atļauju (licenču) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšanas, sertifikāta darbības laika pagarināšanas kārtību, kā arī par licences un sertifikāta izsniegšanu un sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.


Noteikumu projekts izstrādāts, saskaņā ar iepriekš IeM izstrādātajiem un Saeimā 2.lasījumā apstiprinātajiem grozījumiem Detektīvdarbības likumā, kas paredz, ka komersantiem nebūs jāpagarina speciālās atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai derīgumu termiņš, jo tās būs beztermiņa.

Noteikumu projekta mērķis ir ne tikai regulēt detektīvdarbības licencēšanu un sertifikāciju, bet arī samazināt administratīvo slogu komersantiem un privātpersonām, kas darbojas šajā jomā, jo tiek samazinātas prasības dokumentu iesniegšanai, pieprasot speciālo atļauju (licenci) vai sertifikātu (samazināts iesniedzamo dokumentu skaits), tiek paredzēta iespēja iesniegt iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus speciālās atļaujas (licences) vai sertifikāta detektīvdarbības veikšanai saņemšanai, kā arī izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai sertifikātu detektīvdarbības veikšanai, elektroniskā veidā.

Jāpiebilst, ka izstrādātajā noteikumu projektā netiek mainīts valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) vai sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, speciālās atļaujas (licences) vai sertifikāta dublikāta, kā arī atkārtotas speciālās atļaujas (licences) vai sertifikāta izsniegšanu, bet, ievērojot izstrādātos grozījumus Detektīvdarbības likumā,  tiek paredzēts, ka turpmāk no komersanta netiks iekasēta valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu.

Noteikumu projekts paredz, ka speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegs nevis Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija, bet gan Valsts policijas licencēšanas komisija.

Jau vēstīts, ka grozījumi Detektīvdarbības likumā tika izstrādāti saskaņā ar 2009. gada 4. februāra Ministru kabineta rīkojumu par „Pasākumu plāna administratīvo procedūru vienkāršošanai pakalpojumu sniegšanas jomā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ieviešanu”. Minētie grozījumi paredz turpmāku ziņu, par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai, reģistrāciju, kā arī beztermiņa speciālo atļauju (licenču) detektīvdarbības veikšanai izsniegšanu, saglabājot fiksētas darbības termiņa sertifikātu detektīvdarbības veikšanai, kas nepieciešams, lai nodrošinātu minētajā sertifikātā esošās personas fotogrāfijas atbilstību detektīva ārējam izskatam.
Noteikumu projekts vēl saskaņojams ar citām ministrijā un pēc tam tiks skatīts valdībā.


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ