Pārrunā gatavību iespējamiem mežu ugunsgrēkiem

26.05.2010

Šodien, 26.maijā, Iekšlietu ministrijā (IEM) notika IeM, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un Valsts Meža dienesta (VMD) sarunas par sadarbību un koordinētu rīcību mežu ugunsgrēku novēršanā. Sanāksmi vadīja iekšlietu ministre Linda Mūrniece.


„Līdzīgi kā plūdu gadījumā, jau laikus sākam gatavoties iespējamiem mežu ugunsgrēkiem, kas sāksies iestājoties siltākam laikam. Tieši savstarpēji koordinēta un saskaņota rīcība sekmēs ātrāku ugunsgrēku apdzēšanu un  līdz ar to mazākus mežu postījumus. Sākoties mežu ugunsgrēkiem, mēs jau būsim tiem gatavi un darīsim visu iespējamo, lai to sekas būtu pēc iespējas mazākas,” pauž iekšlietu ministre Linda Mūrniece. 

Sanāksmē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), LPS, VMD un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvji pārrunāja katras institūcijas līdz šim paveikto sagatavošanās posmā un gatavību veikt ugunsdzēšanas darbus, kā arī pieejamos cilvēkresursus un tehnisko aprīkojumu. Sarunu laikā izkristalizējās vairākas problēmas, ar kurām nācies saskarties iepriekšējos gados, un tika nolemts nekavējoties meklēt tām risinājumi.

Problēmas, kas saistītas ar sadarbības uzlabošanu iesaistīto institūciju starpā, nolemts risināt, nākamajā nedēļā sasaucot tehnisku sanāksmi, kurā piedalītos LPS, VUGD, VMD, Satiksmes ministrijas un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Kā būtisku problēmu VMD ģenerāldirektors J.Kinna minēja to, ka finansu trūkuma dēļ šogad nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu dežurantu klātbūtni visos ugunsnovērošanas torņos. Savukārt, „simtlatnieku” (Labklājības ministrijas definētā sociālā spilvena pakalpojumiem) programmā nodarbinātos šajos pasākumus nevar iesaistīt, jo to neatļauj šīs programmas nosacījumi, lai gan pašvaldības, apzinoties mežu ugunsgrēku bīstamību, būtu gatavas novirzīt šos cilvēkus mežu uzraudzībai. Sanāksmes dalībnieki nolēma uzrunāt Labklājības ministrijas pārstāvjus un šajā jautājumā rast kopīgu risinājumu.

Sanāksmes dalībnieki arī uzsvēra preventīvo pasākumu nozīmi mežu ugunsgrēku novēršanā. Šie preventīvie pasākumi sevī ietver potenciālo degšanas vietu iepriekšēju apsekošanu, lai pārliecinātos, ka pie šīm vietām ir iespējams piebraukt, kur ir tuvākā uguns ņemšanas vieta utt. Tāpat iepriekšējo gadu pieredze ir parādījusi, ka viena no iespējamajām ugunsgrēka izcelšanās vietām ir dzelzceļa aizsargjoslas.

Iepriekšējo trīs gadu statistika rāda, ka visvairāk mežu ugunsgrēku notiek Rīgas reģionā (apmēram puse no kopskaita) un Daugavpils apkaimē, tomēr, iestājoties siltam un sausam laikam, apdraudētas ir visas mežainās un purvainās vietas Latvijā.

Sanāksmes dalībnieki arī pārrunāja citus iespējamos mehānismus, kā pašvaldībām sniegt atbalstu IeM padotības iestādēm un iespējamos normatīvo aktu grozījumus, lai pilnveidotu esošās sadarbības iespējas.  Tika nolemts jau tuvākajā laikā uzaicināt uz sarunām Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, KNAB un LPS pārstāvjus, lai sāktu diskusijas par šo jautājumu likumdevēju līmenī.

VUGD un VMD sadarbību meža ugunsgrēku ierobežošanā nosaka Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, ka arī sadarbības līgumi. Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu VUGD uzdots „kopīgi ar Valsts meža dienestu veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus” (25.panta pirmās daļas 3.1 punkts).

Saskaņā ar 2008.gada 10.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.420 „Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus” Rīgas, Daugavpils un Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos mežos ugunsgrēku dzēš VUGD brigādes. Pārējā teritorijā pēc informācijas saņemšanas par ugunsgrēku VMD izbrauc uz notikuma vietu un uzsāk ugunsgrēka ierobežošanu un likvidāciju.

Atbilstoši 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.118 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā” VMD iesaista Valsts un pašvaldību institūcijas mežu ugunsgrēku ierobežošanā saskaņā ar republikas pilsētu un novadu civilās aizsardzības pasākumu plāniem, starpresoru vienošanos un sadarbības līgumiem.

Jāatgādina, ka IeM uzsāka aktīvas sarunas ar LPS šā gada martā, kad tika pārrunāta iespējamā rīcība un tās koordinācija plūdu gadījumā. Toreiz tika identificēti problemātiskie jautājumi, tiem savlaicīgi tika rasts risinājums — plūdu draudu un plūdu seku novēršanā iesaistītās puses spēja operatīvi, saskaņoti un savstarpēji koordinēti rīkoties.


Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213
mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv;
twitter.com/IeM_gov_lv; www.draugiem.lv/IeM-gov-lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ