L.Mūrniece: 2010.gada plūdu novēršana noritēja sekmīgi

07.06.2010

4.jūnijā, sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijā, 2010. gada plūdu novēršanā iesaistītās institūcijas secināja, ka šī gada plūdu norise tika aizvadīta veiksmīgi, jo rūpīgi tika veikti un izplānoti sagatavošanās darbi, institūciju savstarpējā sadarbība bija operatīva un koordinēta un tika izvēlēti atbilstošie plūdu pārvarēšanas un seku likvidēšanas pasākumi. Sanāksmes dalībnieki identificēja arī nepieciešamos papildinājumus normatīvajā regulējumā.


Kopumā 2010.gada plūdu preventīvajos, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos tika iesaistīts 2281 cilvēks un nostrādātas 27 149 stundas. Plūdos tika izglābti 53 cilvēki (bez citu palīdzības nevarēja izkļūt no riska zonas), bet evakuēti - 104 cilvēki (organizēti izvesti ārpus riska zonas), no kuriem lielākā daļa Zemgalē, attiecīgi izglābti - 31, evakuēti - 46 cilvēki.

Kā atzina sanāksmes dalībnieki, liela nozīme plūdu novēršanas pasākumu labajiem rezultātiem bija nopietni veiktajiem sagatavošanās darbiem, kas sevī ietvēra jaunu pašvaldību civilās aizsardzības plānu izstrādi atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, materiāltehniskās bāzes apzināšanu, trauksmes sirēnu pārbaudi, savlaicīgu un regulāru iedzīvotāju informēšanu par rīcību plūdu gadījumā utt.

"Šogad plūdu draudus uztvērām ļoti nopietni un tāpēc jau laicīgi sākām tiem gatavoties, veicot dažādus preventīvos pasākumus, analizējot iepriekšējo gadu datus un dažādu institūciju sniegto informāciju, plaši informējot iedzīvotājus utt. Tieši rūpīgs sagatavošanās posms noteica to, ka plūdi mūs nepārsteidza nesagatavotus," uzsver iekšlietu ministre L.Mūrniece.

Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņas procesu plūdu novēršanas pasākumu īstenošanas laikā. Institūciju savstarpējā sadarbība tika iepriekš plānota un vairākas reizes notika starpinstitūciju sanāksmes, lai pārrunātu gatavību plūdiem.

Turpina iekšlietu ministre L.Mūrniece: "Šogad piedzīvotie plūdi bija pārbaude dažādu institūciju spējai mobilizēties kritiskām situācijām, sadarboties un savstarpēji saprasties, lai īstenotu galveno mērķi - novērstu plūdu iespējamību un mazinātu to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu. Šī pārbaude, manuprāt, ir veiksmīgi izturēta."

Pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas saņemtās informācijas no pašvaldībām, kopējie pašvaldībām radītie zaudējumi 2010.gada pavasara plūdos sastāda Ls 984 217.

Izvērtējot plūdu novēršanas pasākumu norisi, sanāksmes dalībnieki vienojās par nepieciešamību veikt vairākus papildinājumus normatīvajos aktos.

"Plūdu novēršanas pasākumu laikā saskārāmies arī ar vairākām nepilnībām likumdošanā, pie kuru novēršanas esam uzsākuši strādāt. Piemēram, šobrīd pašvaldībām nav tiesības izsludināt ārkārtējo situāciju savā administratīvajā teritorijā katastrofu gadījumā. Izvērtējot šī gada plūdu radīto situāciju un pašvaldību priekšlikumus, būtu lietderīgi gadījumos, kad katastrofas sekas nav pārsniegušas pašvaldības robežas, bet ir apdraudēta minētās teritorijas vai blakus teritoriju iedzīvotāju drošība, atļaut pašvaldībām izsludināt ārkārtējo situāciju," pauž VUGD priekšnieks, ģenerālis A.Pencis.

Turpina A.Pencis: "Šī gada plūdi arī parādīja, kādas problēmas rodas, ja pašvaldībās tiek izsniegtas būvatļaujas apbūves darbu veikšanai palieņu teritorijās. Diemžēl pēdējos gados, kad netika piedzīvoti pali, šajās vietās ir saceltas daudzas jaunbūves, kas šī gada plūdu laikā applūda."

Sanāksmes dalībnieki arī vienojās, ka nepieciešams sakārtot jautājumu, par hidrobūvju īpašnieku (valdītāju), kas neveic saimniecisko darbību, rīcību attiecībā uz hidrotehnisko būvju uzturēšanu un ūdens līmeņa regulēšanu. Otrkārt,plūdu gadījumā daudzi cilvēki atsakās no evakuācijas, baidoties par sava īpašuma drošību vai nenovērtējot apstākļu bīstamību, tādēļ ir nepieciešams sākt diskusiju par piespiedu evakuācijas ieviešanu gadījumos, kad katastrofas mēroga dēļ ir apdraudēta iedzīvotāju dzīvība un veselība un ir izsludināta ārkārtēja situācija.

Informācija par 2010.gada plūdiem un priekšlikumi turpmākai rīcībai ir apkopoti VUGD sagatavotā "Informatīvā ziņojuma par 2010.gada veiktajiem plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem", kuru iesniegs tālākai izvērtēšanai Krīzes vadības padomē.

Sanāksmē piedalījās iekšlietu ministre L.Mūrniece, pārstāvji no VUGD, Valsts policijas, Aizsardzības ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, a/s "Latvenergo", a/s "Latvijas Gāze", Rīgas brīvostas pārvaldes, valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Latvijas Pašvaldību savienības, Jēkabpils pilsētas domes, Pļaviņu novada domes, Jelgavas pilsētas domes, Jelgavas novada domes, Jūrmalas pilsētas domes un Rīgas izpilddirekcijas.


Papildu informācija:

Mareks Matisons
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213
mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv;
twitter.com/IeM_gov_lv;
www.draugiem.lv/IeM-gov-lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ