Apstiprina noteikumus „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”

27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošana, vadība un uzraudzība, kā arī atbildīgo institūciju tiesības un pienākumus.


MK noteikumi ir sagatavoti atbilstoši deleģējumam Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likumā, kas stājās spēkā 2009.gada 29.aprīlī un nosaka fonda vadībā iesaistīto institūciju un fonda finansējuma saņēmēju tiesības un pienākumus, fonda vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā risināmi strīdi par piešķirto fonda finansējumu, un citus ar fonda vadību saistītus jautājumus.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar ES ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

 

Sagatavoja:
Viktorija Šembele
LR Iekšlietu ministres padomniece
Tālr. 67829044
Mob. 29468106
E-pasts: viktorija.sembele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ