Eiropas robežu novērošanas sistēmas ieviešanu koordinēs Iekšlietu ministrija

26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts rīkojuma projekts, kas paredz noteikt Iekšlietu ministriju(IEM) par atbildīgo institūciju Eiropas robežu novērošanas sistēmas(EUROSUR) izveidošanā. Šīs sistēmas mērķis ir ierobežot nelegāli ES teritorijā ieceļojošo trešo valstu pilsoņu skaitu, samazināt nelegālo imigrantu skaitu, kas iet bojā šķērsojot ES jūras robežas, kā arī paaugstināt ES iekšējo drošību, uzlabojot pārrobežu noziedzības novēršanu.


Vienlaikus rīkojuma projekts paredz uzdevumu iekšlietu ministram izstrādāt un apstiprināt EUROSUR sistēmas ieviešanas plānu un reizi pusgadā informēt Ministru kabinetu par ieviešanas progresu. Par līdzatbildīgajām institūcijām projekta ieviešanā paredzēts noteikt Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju.

EUROSUR sistēma ir vērsta uz ES ārējo dienvidu un austrumu robežu kontroli, gan uz sauszemes, gan jūras robežām, paredzot izveidot kopējo tehnisko ietvaru, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm un veicinātu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu robežu kontrolei un uzraudzībai. Pasākumu realizēšanai ir iespējams izmantot Eiropas Robežu fonda piedāvāto finansiālo atbalstu.

Projekta ietvaros, izmantojot Eiropas Ārējo robežu fonda līdzekļus, paredzēta, piemēram, pašreizējās novērošanas un uzraudzības sistēmas uzlabošana, valstu robežu uzraudzības sistēmu modernizācija.

Piedaloties EUROSUR sistēmas projekta realizācijā, Valsts robežsardze kļūs par kopējās Eiropas Robežu novērošanas sistēmas daļu, kā arī modernizējoties, paaugstinās operatīvās plānošanas un reaģēšanas spējas uz Latvijas Republikas ārējās robežas, lai nepieļautu nelikumīgu robežšķērsošanu un efektīvāk apkarotu pārrobežu noziedzību.

Jāatgādina, ka apņemšanās izveidot EUROSUR sistēmu tika  apstiprināta 2008.gadā notikušajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē. Šobrīd EUROSUR sistēmas projekta sākotnējo realizāciju veic vairākas ministrijas, - Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija un Aizsardzības ministrija, katrai darbojoties atsevišķās jomās bez savstarpējās saskaņošanas.

 
Sagatavoja:

Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ