26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināts Krīzes vadības padomes nolikums, lai uzlabotu Krīzes vadības padomes un tā sekretariāta darba organizāciju un nodrošinātu Nacionālās drošības likuma 23.1 panta otrā daļas prasības izpildi.


Pašlaik spēkā esošie Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.358 „Krīzes vadības padomes nolikums” neparedz detalizētu Krīzes vadības padomes un tā sekretariāta darba organizāciju un tas rada problēmas Krīzes vadības padomes sēžu organizēšanā, kvalitatīvu lēmumprojektu izstrādāšanā un to izpildes kontrolē.

Šodien VSS izsludinātais Krīzes vadības padomes nolikuma projekts paredz noteikt padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības, padomes darba organizāciju, sekretariāta uzdevumus un tiesības, kā arī ekspertu grupu izveidošanu.

Projekts paredz, ka Krīzes vadības padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju koordinētu rīcību veicot valsts apdraudējuma preventīvos, pārvarēšanas un tā radīto seku likvidēšanas pasākumus. Krīzes vadības padome  koordinēs valsts un pašvaldību institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar valsts apdraudējuma preventīviem, pārvarēšanas un tā radīto seku likvidēšanas pasākumiem, kā arī koordinēt civilmilitāro sadarbību valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ