Atļaujas apsardzes darbībai izsniegs Valsts policija

31.08.2010

Šodien, 31. augustā Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi Apsardzes darbības likumā, paredzot, ka turpmāk speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai izsniegs Valsts policija.


Saskaņā ar Apsardzes darbības likuma prasībām apsardzes sertifikātu ir tiesīga saņemt persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu. Likumprojektā paredzēts papildus ierobežojums apsardzes sertifikātu saņemt personām, kas sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī personām, kurām diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai psihiski traucējumi, kā arī, personām, kuras sodītas par attiecīgiem administratīvajiem pārkāpumiem un sauktas pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem. 

Lai mazinātu iespēju apsardzes komersantiem, veicot apsardzes darbību, pakalpojumu sniegšanā iesaistīt apsardzes darbiniekus bez rakstveida darba līguma, likumprojekts paredz noteikt pienākumu apsardzes komersantiem noslēdzot līgumu ar apsardzes darbinieku, izsniegt viņam nodarbinātā apliecību, kurā norāda nodarbinātā vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datumu un numuru, apsardzes komersanta nosaukumu un zīmogu, kā arī nodarbinātā fotogrāfiju. Papildus ir noteikts apsardzes darbinieka pienākums nēsāt nodarbinātā apliecību un pēc pieprasījuma uzrādīt to kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem.

Grozījumi Apsardzes darbības likumā stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Saeimā.

 
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ