Pilnveido prasības sprāgstvielu ražošanai, glabāšanai un spridzināšanas darbu veikšanai

14.09.2010

Šodien, 14. septembrī, Ministru kabinets atbalstījis Iekšlietu ministrijas(IEM) iesniegto likumprojektu „Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums”, kas aizstās šobrīd spēkā esošo Ieroču aprites likumu.


Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā to, ka šobrīd normatīvajos aktos nav pilnvērtīgi noteiktas speciālās prasības sprāgstvielu un spridzināšanas ierīču ražošanai, pastāvīgai glabāšanai un spridzināšanas darbu veikšanai.

Likumprojekts nosaka pienākumu komersantam, kas nodarbojas ar komercdarbības veikšanu ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.

Ir paredzēts, ka valstī ievesto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu paraugus būs jānodod Valsts policijas salīdzinošo paraugu kolekcijā. Likumprojekta normas reglamentē  arī sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izņemšanu un iznicināšanu, kā arī spridzinātāju un spridzināšanas darbu vadītāju profesionālās kompetences izvērtēšanu.

Likumprojekts „Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums” pilnībā novērš esošās problēmas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu tiesiskajā regulējumā, kā arī ilgtermiņā uzlabo sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu aprites tiesisko reglamentāciju un to kontroli Latvijā.

Sagatavoja:

Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ